De lange renters løp

Da vi ikke har gjort noen endringer i porteføljen siden forrige gang, vil vi i denne kommentaren se nærmere på at US 10-årig statsobligasjon har steget til høyeste nivå på en god stund, samt se litt frem mot resultatsesongen.

Vi innledet denne uken med å se at renten på 10-års statsobligasjoner steg til 2,7 %, noe som er det høyeste nivået siden 2014. Markedet strides om årsakene til dette, men vi ser en tydelig trend hvor etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner faller. Uten å gå for mye inn på ringvirkningene av dette, så ser vi en svakere dollar som positivt for resten av verden, spesielt fremvoksende økonomier. Videre ser vi at den amerikanske sentralbanken allerede har gjennomført en rekke hevinger av styringsrenten, mens resten av verden i stor grad kun har vært tilskuere. Uten å være for bastante så skulle vi gjerne sett at de europeiske sentralbankene etter hvert tar litt etter sine amerikanske kolleger. En rolig og forutsigbar renteøkning er å foretrekke fremfor en situasjon hvor man havner på etterskudd og må gape over for mange basispunkter. Tar vi Norge som eksempel så er gjeldssammensetningen mer kompleks enn tidligere, og en gjennomsnittlig husholdning har gjerne både bil- og forbrukslån i tillegg til huslånet. Med bakgrunn i dette vil de første rentehevingene gi oss en indikasjon på hvordan husholdningene og økonomien håndterer at en stadig større del av inntekten går med til å betjene låneforpliktelsene.

Som omtalt i tidligere kommentar, så startet året med solid børsoppgang, men markedet har nå kommet litt ned fra toppen i det vi går inn i resultatsesongen. Telenor leverte onsdag resultater som var omtrent på linje med konsensus. Vi ser et marked som er relativt dyrt priset, og gode resultater blir nok viktig for å opprettholde dette. Skulle resultatsesongen leve opp til forventningene, så vil nok dette kombinert med de generelle markedsforholdene, som høyere råvarepriser, svekket dollar, økte vekstimpulser globalt og høyere inntjeningsforventninger kunne gi rom for videre børsoppgang.

Vi følger med på utviklingen av de lange rentene videre, og er spente på hvordan potensielle rentehevinger her hjemme vil slå ut. Skulle markedet falle videre inn i en større korreksjon, ser vi det som en god kjøpsmulighet da det nevnte fundamentale grunnlaget virker sterkt. Videre følger vi resultatsesongen og vil komme tilbake med kommentarer når selskapene i porteføljen vår leverer sine resultater.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer