Byggeblokkene i en utbytteportefølje

Investorer som er interesserte i utbytte starter ofte året med å tilpasse porteføljen sin. Hovedmålet er å skape en utbytteportefølje der en passiv inntektsstrøm gir en konstant økende verdi. Utbyttestrategien er også et godt utgangspunkt for nye investorer da målet ikke er knyttet til verdi, men et prinsipp.

Tid, inntekt, rasjonalitet og ferdigheter

Det er flere komponenter som må være på plass for at du skal lykkes med en utbyttestrategi. Først og fremst er tid viktig. Det kan ta tid å nå målene dine og hvor lang tid det tar avhenger naturligvis av hvor ambisiøse målene er.

I tillegg til tid er kapitalen du begynner med en faktor. Jo større startkapital du har, desto større kan utbyttet bli. Har du et rasjonelt forbruk kan månedlig sparing bidra til at du nå målet ditt raskere.

Se også: Nå sparemålene dine raskere

Den siste avgjørende faktoren for å bygge en god utbytteportefølje er ferdigheter. Med interesse for emnet kan du tilegne deg kunnskap som vil hjelpe deg med investeringene dine. Motivasjon er et nøkkelord her.

Fire prinsipper for å bygge en langsiktig utbytteportefølje

  1. Følg utbyttet per aksje og veksten av denne – ikke kun utbytteandelen av investeringen.
  2. Sjekk kvaliteten på selskapets utbytte per aksje. Du vil ha utbytteaksjer hvor utbyttet er basert på inntekt/resultat, ikke gjeld eller andre kunstige virkemidler. Utbytteforholdet (aksjeutbytte per aksjeinntekt) bør helst være på under 70 %.
  3. Husk den kvalitative analysen av virksomheten. Sett deg inn i hvordan selskapet tjener penger og hva som ligger bak utbyttene. Hvor realistisk er det at selskapet skal fortsette å vokse på lang sikt? Den kvalitative analysen legger vekt på selskapets varemerke, lederskap, kundelojalitet, prising og andre faktorer i forbindelse med forretningen.
  4. Reduser risikoen ved å ha en god spredning. Dette kan du for eksempel oppnå ved å være eksponert mot ulike bransjer, markeder og ved å spre kjøpstidspunktene dine.

Se også: 4 tips for å redusere risiko i porteføljen din

Tre ulike utbyttestrategier

Du kan dele inn selskaper som betaler utbytte til medeierne sine i tre hovedkategorier.

Gjør du suksess med utbytteaksjene dine det ene året og reinvesterer profitten din kan du sikre deg en enda større andel av utbyttet det neste året. Når du investerer i utbytteaksjer får du en kontantstrøm på 3-4% (omtrentlig gjennomsnittlig utbyttesats). På lang sikt har de fortsatt et årlig vekstpotensial som er høyere enn ett siffer, forutsatt at den passive inntektsstrømmen vil vokse raskere enn inflasjonsraten.

Med andre ord er økende utbytte per aksje ryggraden i en langsiktig utbytteportefølje, men det finnes to andre strategier som kan brukes som supplement.

En annen strategi går på å velge selskaper med langsom vekst, men med sterk balanse. Dersom du som investor er fornøyd med, og tror på, vekstmulighetene kan du velge aksjer som gir lave utbytter. Disse investeringene er vanligvis veldig interessante på grunn av den lave verdivurderingen i aksjen. Selvfølgelig må bedriftens kvalitetsnivå også oppfylle visse minimumskrav, men de trenger ikke å representere det skarpeste tipset på børsen.

Den tredje strategien går ut på å fordele deler av investeringen på «sterke» selskaper med avkastning på én eller to prosent, men som har et langsiktig og stort vekstpotensial og som er fornuftig priset grunnet, med en sterk markedsposisjon. Slike selskaper senker utbyttesatsen i forbindelse med gjennomgangen, men på lang sikt forbedrer de vekstraten på utbyttet betydelig. Individuelle selskaper i denne kategorien kan inkludere den årlige vekstraten opp til tosifret utbytte.

Se også: Utbytteaksjer – en del av investeringsstrategien

Lykke til med utbytteinvesteringene dine!

For inspirasjon til din utbytteportefølje, sjekk oversiktssiden vår.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer