Gå til hovedinnhold

BW Offshore-emisjon ser svært attraktiv ut

Dette innlegget er skrevet av tidligere investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.

BW Offshore gjennomfører en tegningsrettemisjon i størrelse 100 mill USD.

Emisjonen er garantert på 0.1 NOK, som også er kursen for emisjonen.

BW Group som eier 49.75 % (Sohmen) tegner seg for sin pro-rata andel i emisjonen.Det er nesten 50 av 100 mill USD. Det samme gjør Fidelity for 5 % av emisjonen. Management tegnerogså i emisjonen. CEO Arnet tegner på seg selv, kona og begge barna for over 10 mill NOK. Slik at ca. 45 mill USD er tilgjengelig for de med tegningsretter.

Tegningsrettene er børsnotert med siste handelsdag 13. juli 2016.

Selskapet forhandlet frem utsatte låneforfall for sin gjeld i parallell til at denne emisjonen blirgjennomført.
BWO eier en flåte på 15 flytende produksjonsplattformer (FPSO) hvorav13 har kontrakt.

Disse leies ut til Petrobras (3), Pemex, Petronas, Sinopec, ENI,Canadian National Resouces, Kangean, Premier Oil, AWE, PetroRio ogVaalco Energy.

BW Offshore har i 2016 og 2017 en estimert EBITDA på hhv 336 mill USD og 316 mill USD.Denne stiger til 484 mill USD i 2018 grunnet oppstart i 2017 av en FPSO (Catcher feltet i nordsjøen) under bygging på basis av en kontrakt inngått i 2014.

NIBD/EBITDA i 2016 og 2017 er hhv 5 og 5.4, men dette faller til 2.9 i2018 fordi gjelden har da blitt litt lavere og EBITDA øker betydeliggrunnet oppstart av Catcher FPSO for Premier Oil.

Etter emisjonen som nå gjennomføres på 0.1 NOK er børsverdien på0.1 kun 110 mill USD.

Siden NIBD i slutten av 2017 er 1800 mill USD ogEBITDA nesten 500 mill USD i 2018 så kan børsverdien stige til 1 NOKog selskapet vil da kun handles med børsverdi 1.1 mrd USD. Det vil gien EV/EBITDA på kun 5.8 i 2018. SBM Offshore handler til sammenligningpå EV/EBITDA på 10. Hvis BWO skal handles på 10x EBITDA i 2018 så vilaksjen stige til 4.4 NOK. Med andre ord en oppgang på 4300 %!!

Den viktigste hovedforskjellen på SBM offshore og BWO (de harsammenlignbar antall FPSOer) er at SBM har en durasjon på kontraktenepå flåten sin på 10 år. BWO har til sammenligning 5.3 år durasjonpå kontraktene EBITDA-vektet. (Swedbank credit resesarch). Men i BWOsine kontrakter ligger det opsjoner som gir mulig forlengelse avkontraktene. Hvis disse benyttes så vil durasjonen på BWO sinekontrakter være 10 år. Mao den samme som SBM har nå. Og den sistetiden har BW opplevd å få forlenget kontrakter på 2 FPSOer. FørstBW Pioneer (i april/mai 2016) for Petrobras i Gulf of Mexico med en 3 års forlengelse, såi forrige uke (8.juli 2016) forlengelse til 2022 for Espoir Ivorien
fra 2017 til 2022.

FPSO-prosjekter

Premier Oil varslet den 11. juli 2016 at Catcher utbyggingen ville bli 20% laverei cap ex enn budsjettert når de vedtok utbyggingen og at feltet lå i rute til å settes i gang islutten av 2017 (slik BWO også guider for).

-Det er et økende antall nye FPSO prosjekter i anbud fraoljeselskap, derfor er det sannsynlig at BWO får kontrakt iallfall påden ene av sine 2 ledige FPSOer. Det gjelder Azurite.

-BWO vil ikke kunne betale utbytte på kort sikt som del av avtalemed långivere om å utsette låneavdrag. BWO har begrensede mulighetertil å ta på seg nye FPSO prosjekter på kort sikt, blant annet å bygge nyeFPSOer. Det er positivt for da får aksjonærene mindre risiko og kan segjeldsnedbetaling til 0 gjeld om 4-5 år og en stor flåte plattformermed kontrakter frem i tid i tråd med at opsjonen blir forlenget.Oljeselskap bytter svært sjelden ut en FPSO som produserer olje på etfelt fordi utskiftingskostnader er høye. Derfor blir som regel FPSOene oteliggende mye lenger enn kontraktene tilsier og gir dermed myelengre kontraktsdekning enn man skulle tro.

Husk at dette er mitt personlige syn, og er på ingen måte noen anbefaling fra Nordnet Bank.

Undertegnede eier 3.000.000 retter i BWO.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer