BørsXtra onsdag – Fredly kritisk til regnskap, LPG-rater til bunns, tar opp dekning på SBX

SINO AGRO FOOD: Arne Fredly har vært sterkt kritisk til regnskapene til Merkur-noterte Sino Agro og ber om nye undersøkelser etter at selskapet bokførte tap på USD 14,4 millioner i 2017-regnskapet, kun tre måneder etter at selskapet i sin Q3-rapport skrev følgende om faren for tap: «Provision for doubtful accounts as of September 30, 2017 and December 31, 2016, are $0». Beløpet er større enn hele markedsverdien av selskapet. Videre skal Sino Agro ha ført ubrukt kredittfasilitet som et anleggsmiddel. (FA) De som har fulgt med på Xtrainvestor vil ha lest at det gjennom flere år blant skribenter har vært gitt uttrykk for sterk tvil til ulike forhold ved selskapets regnskapsføring og corporate governance.

SEABIRD EXPLORATION: Norne Securities har startet dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 0,3. Det betyr at meglerhuset ser en oppsiden i aksjen på hele 150 prosent.

TELENOR: SP1M oppgraderer til kjøp med kursmål NOK 190.

LANDBASERT LAKSEOPPDRETT: I løpet av tirsdag formiddag hentet Atlantic Saphire NOK 600 millioner kroner i en rettet emisjon. Med en tomt som grenser mot nasjonalparken Everglades skal laks oppdrettes på land, innendørs, med 20.000 år gammelt saltvann. Norsk laks koster NOK 53 pr. kilo levert til USA. Atlantic Saphire mener de skal gjøre det til NOK 36 pr. kilo. (FA)

BOLIG: Finansminister Siv Jensen (FrP) forsvarte igjen boliglånsforskriften som blant annet begrenser låneopptak til fem ganger bruttoinntekt og gjeldsgraden til maksimalt 85 prosent. – Analyser fra Norges Bank tyder på at forskriften har hatt den ønskede effekten. Finansdepartementet har foreslått å videreføre forskriften, og har fått støtte fra Norges Bank, sa Jensen. Mye tyder da på at forskriften forlenges. (FA)

LPG: Sommeren 2015 var ratene oppe i over 120.000 dollar dagen. Fredag i forrige uke var ratene nede i 123 dollar dagen. DNB tror ikke at markedet kommer til å bli vesentlig bedre før tidligst mot slutten av 2019 da en sterk produksjon av propan i USA er oppveiet av en enda sterkere propanetterspørsel i samme land. DNB mener at likviditeten i både BW LPG og Avance Gas er truet utover i 2019. I de senere år har LPG-rederiene ifølge DNB i gjennomsnitt vært handlet på cirka 25 prosent rabatt til verdijustert egenkapital. I dag ligger rabatten på 30 prosent. Imidlertid var rabatten på 70 prosent rabatt sist gang rederiene var truet av likviditetsproblemer. (FA) Begge rederiene ble i går nedjustert til hold av DNB med nye kursmål på NOK 31 (45) for BWLPG og NOK 22 (28) for Avance. Nedgraderingen medførte et bratt kursfall på ca 10% for begge til NOK 28,2 for BWLPG og NOK 20,4 for Avance.

SPAREBANKEN MØRE: Nordea øker kursmålet til NOK 312 (278) – opprettholder kjøp.

BØR VI HA HØYDESKREKK? Den amerikanske tiårsrenten har steget ganske bratt fra 2,3% for ett år siden til 3% nå. Den norske tiåringen er 2% (lavere enn nåværende inflasjon…). Historisk har investorene i USA “krevd” (les priset) et risikopåslag på 4%-poeng (Norge 5%) på denne renten, det tilsier altså hhv P/E 14,3. P/E 2017 for S&P500 var 24 – dog forventes det sterk resultatforbedring til P/E 18 for 2018. Jeg har i farten ikke sett på P/E for Oslo Børs for 2017 – men leste nylig at Nordea estimerte den til 17 for 2018. En stabil P/E 17 ville altså være et totalt avkastningskrav (risikofritt + risikopåslag) på 5,9%.

Alt annet like skulle f.eks renteøkningen i USA de siste 12 mnd ha medført et kursfall på 10% da økte renter med uendret risikopåslag gir per definisjon lavere P/E prising. Men alt annet like gjelder som kjent normalt bare i lærebøkene – i den virkelige verden kan man ikke se bort fra resultatveksten som er antatt solid.Dog: Mange vil også hevde at de risikofrie rentene er “manipulert” av sentralbankene slik at nivået er svært lavt. Den norske tiåringen er lavere enn dagens inflasjon. Det betyr egentlig at du taper penger år for år ved å låne staten pengene til 2% så lenge inflasjonen er 2,2%. Og det før du må betale 23% skatt av renten…Følgelig er enten den risikofrie renten for lav eller så må inflasjonen ned i årene som kommer i et normalt marked. I US ligger inflasjonen ca 0,5% under den lange renten (red.komm).

…som alltid.. vil du følge live action i trading chat eller kanalen for din egen favorittaksje sammen med alle oss andre tar du turen hit: https://chat.xtrainvestor.com/home

Vil du motta BørsXtra på mail? Da kan du legge inn din emailadresse her: https://www.xtrainvestor.com/en/newsletter/subscribe

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.

Xtrainvestor
Xtrainvestor
Investornettverk

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer