BørsXtra mandag: Sveaas skipsflåte gratis?, øker i Photocure, nedgraderer Høegh, møt ContinYou

GRATIS SKIPSFLÅTE? Sveaas-dominerte Viking Supply Ships på Stockholmsbørsen meldte for en drøy uke siden om enorm gevinst knyttet til tre fartøy. Ut fra selskapets balanse per utgangen av første halvår vil salgssummen iht flere meglerhus dekke all lånegjeld i selskapet totalt og inklusive allerede inngåtte salgsavtaler skulle selskapets netto kontanter etter transaksjonen dekke mer enn dagens børskurs på SEK 175. Det betyr i så fall en Enterprise Value på minus som igjen implisitt betyr at fratrukket netto cash får man betalt for å eie gjenværende flåte. Det har vært spekulert i skatt på salgsgevinst og/eller utbtte men iht emailer og kilder i kontakt med selskapet vil ikke slik skatt tilkomme. Transaksjonen planlegges fullført  i slutten av august og de solgte fartøyene er nå i konvoi på vei til Canada for overlevering.  Etter transaksjonen består VSS flåte av tre Ice-1A og en  Ice-1A Super classed AHTS´, en vanlig AHTS (Odin Viking) og to PSV´er, de tre sistnevnte markedsføres p.t. aktivt for salg. Bokført verdi av disse er ca SEK 1,5 milliarder eller SEK 161 per aksje og det er dette meglerhus estimerer at aksjekjøpere får gratis ved kjøp av aksjer på dagens nivåer. Viking Supply Ships antas få utbyttekapasitet overstigende dagens børskurs når salgssummene mottas all den tid de også vil kunne belåne eksisterende flåte. Ved 50% belåning på bokførte verdier av gjenværende AHTS kan det estimeres en utbyttemulighet på ca SEK 250 per aksje.

PHOTOCURE: Norne øker kursmålet kraftig til NOK 48 (38) – gjentar hold.

UKEPORTEFØLJER: SP1M tar inn Seadrill, Odfjell Drilling og Norsk Hydro mens Spectrum går ut. DNB tar inn Gjensidige.

HØEGH LNG: Carnegie nedgraderer fra kjøp  til hold med redusert kursmål NOK 45 (55).

GJENSIDIGE:  DNB oppgraderer fra hold til kjøp med nytt kursm NOK 150 (140).

FJORD1: SP1M kutter kursmålet til NOK 55 (57,3) – gjentar kjøp

ODFJELL: Norne kutter kursmålet til NOK 38 (40) – gjentar kjøp.

FINANSAVISENS INNSIDEPORTEFØLJE: INSR Insurance tas inn, ut går Bank Norwegian.

CARNEGIE ANBEFALER: Analytiker Mikkel Nyholt anbefaler kjøp av Borregaard, Hexagon Composites og NEL, mens Salmar anbefales solgt. (FA)

MØT CONTINYOU: Det Rogalands-baserte ContinYou AS tar sikte på å bli en ledende aktør med et produkt i skjæringspunktet mellom helseteknologi, forbrukerelektronikk og big data. Selskapet har utviklet en helseklokke som kan måle puls, oksygenmetning og temperatur, registrere hvor man oppholder seg samt registrere om brukeren faller om. Hvis noe skjer vil det automatisk sendes varsel til pårørende/institusjoner via mobilnettet.

Selskapet er i disse dager ute for å hente mellom 15-25 MNOK der minstetegning er NOK 10.000. Selskapet planlegger notering på en markedsplass i løpet av 2019. Ta en titt på vedlagte korte video  https://www.youtube.com/watch?v=di8z1ABY96M og hvis det vekker interesse finner du prospekt på https://cdn.dealflow.no/pitch/8AXEaXd/files/SPRT926318080613460.pdf

Man kan tegne seg via www.dealflow.no som innehar de nødvendige konsesjoner fra Finanstilsynet. Her finner dere også fullstendig prospekt. De kan også kontaktes på 47 47 47 19.

ContinYou vil de kommende dager presentere seg og legge ut informasjon i InvestorPitch-gruppen på Facebook og på Xtrainvestors InvestorPitch-kanal. Presentasjonsperioden avsluttes med direktesending fra investormøte der man også kan stille spørsmål i forkant og underveis.

Disclaimer: Presentasjonen av ContinYou er et samarbeid mellom Xtrainvestor og Dealflow AS. Presentasjonen av dette caset må ikke betraktes som en oppfordring til å investere. Xtrainvestor har ikke etterprøvd informasjonen som fremkommer i denne selskapspresentasjonen.

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.

Xtrainvestor
Xtrainvestor
Investornettverk

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer