BørsXtra fredag: Bastarden på børsen, store LPG-fall, Slack

SLACK – RAKETT DAG 1: Chat/kommunikasjonsverktøyet for bruk på arbeidsplasser steg 48 prosent fra antatt kurs på sin første noteringsdag i USA i går. Dermed er selskapet verdsatt til over USD 20 milliarder. Slack gjorde ingen tradisjonell IPO ved at de ikke gjorde noen emisjon eller strukturert nedsalg i forbindelse med noteringen. Lurer du på hvordan Slack fungerer? Ta en titt på denne helt korte videon https://www.youtube.com/watch?v=yGjsYf48Om4 – og om du ikke er aktiv eller har vært aktiv på XI i en periode så merk at XI er så likeartet funksjons- og designmessig at vi omtrent kunne brukt videoen som vår egen.

PGS: Société Générale nedgraderer aksjen fra kjøp til hold, halverer kursmålet til NOK 15 (30). Carnegie opprettholder kursmål NOK 20.

REC: HSBC kutter kursmålet for aksjen til NOK 0,60 (0,80), gjentar hold.

LPG: DNB kutter selskapene i sektoren fra kjøp til hold, kursmålet i Avance Gas kuttes til NOK 30 (32) mens kursmålet i BW LPG holdes uendret på NOK 51. Aksjene er i dag ned hhv 11 og 8 prosent.

AKER SOLUTIONS / KVÆRNER: Analytiker Marius Knudssøn tror Aker Solutions kan overraske med god ordreinngang i andre kvartal, mener selskapet har fått ufortjent mye juling i forhold til sammenlignbare selskap og anbefaler å kjøpe aksjen før kvartalsrapporten – blant annet fordi han tror ordreinntaket i Q2 blir overraskende bra. Han peker på at Aker Solutions ved nyttår ble handlet til 30 prosent verdsettelsespremie sammenlignet med Subsea 7, men at dette nå er blitt til en rabatt på 15–20 prosent. Han fremhever videre Kværner og påpeker at de har mye kontanter på balansen som sammen med kontraktene selskapet er i ferd med å gjennomføre, utgjør NOK 9 pr. aksje. Da er det bare 3–4 kroner igjen for resten av businessen iht Knudssøn som mener selskapet kan kunne betale tilbake hele aksjekursen i form av utbytte de neste 3-4 år hvis de så vil. (FA)

«BASTARDEN» TREASURE: På en litt laber nyhetsmessig dag rent analysemessig gjør redaktøren et sjeldent unntak fra prinsippet om ikke selv å kommentere egeneide aksjer. Men dette blir heller et eksempel på at det «alle» betegner seg rabattert og billig ofte kan vise seg bli en verdifelle der aksjen blir enda mer rabattert og «billig».

Treasure ASA ble opprettet ved fisjon fra Wilhelmsen for tre år siden der aksjonærene mottok aksjer i det nye selskapet. Selskapet har siden opprettelsen kun bestått av en eneste ting – drøye 12 prosent av det børsnoterte logistikk og distribusjonsselskapet Hyundai Glovis (HG) i Korea. HG verdsettes til 45 milliarder NOK på Korea-børsen og aksjen omsettes der daglig for rundt 100 MNOK. Altså en større og likvid aksje. Wilhelmsen-konsernet har en samarbeidsavtale med Hyundai som regulerer aksjeinnehavet, men der de fritt kan selge seg ned fra 12 til 7 prosent. Ser man på prisingen av Treasure-aksjen på børs så prises den i dag inkl egen cash-beholdning med rabatt på ca 48 prosent til deres egenkapital/NAV, dvs verdien av deres aksjepost i HG. Selv om HG har hatt en fin oppgang på børsen det siste året med økt utbytte og Treasure med minimale administrasjonskostnader har gitt mesteparten av utbyttet videre til sine aksjonærer med en rest brukt til tilbakekjøp har imidlertid rabatten på verdien stadig satt nye rekorder. En lengre periode lå rabatten og svingte mellom 23-38 prosent – og mange sa aksjen var billig – mens den nå altså er oppe i 48 prosent tross høyere utbytte.

Hvorfor kan en aksje som Treasure ha en slik NAV-rabatt – og som øker? For de som kjøper aksjen ville man tro det burde være særdeles enkelt for et villig styre å redusere denne betydelig. Svaret – som er interessant ut fra en verdifelle-betraktning burde ligge i a) den meningsløse konstruksjonen i å ha et børsnotert selskap med kun en minoritets aksjepost i et annet børsnotert selskap, b) en avtale med Hyundai som innskrenker handlingsrommet, c) en dominerende eier i Wilhelmsen Holding som i seg selv handles med betydelig rabatt på sine verdier og oppfattes som mer «familievennlig» og mindre opptatt av / kapabel til å synliggjøre verdier og d) frykten for at Wilhelmsen skal gjøre nye investeringer som på nytt straks vil bli priset til betydelig rabatt til kjøpsprisen. Et driftig aksjekursvennlig styre – både i Treasure og Wilhelmsen Holding – burde ikke brukt mange timene på å radere en slik rabatt betraktelig. Obs: Dette er absolutt ingen anbefaling, ref ankepunktene over. Redaktøren eier aksjen som del av en portefølje – muligens mer i håp enn tro på en større rabattinngang. Og håp er som kjent ingen god strategi i aksjemarkedet.

DAGENS SHOUT OUT: Wentworth Resources har vært veldig aktivt diskutert under sin tid som notert på Oslo Børs. Det er bra å se at aktiviteten og interessen fortsatt er stor i kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/wen selv om aksjen nå kun er notert i London. Ta en titt innom hvis du er interessert.

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. Xtrainvestor, its holding company or staff in Xtrainvestor may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.

Xtrainvestor
Xtrainvestor
Investornettverk

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer