Gå til hovedinnhold

Hva er aksjer?

Hva er en aksje?

En aksje tilsvarer et deleierskap i et selskap. Det er med andre ord alle aksjeeierne som samlet eier et selskap. Du kan minimum kjøpe én aksje. Du blir da deleier i selskapet med alle de rettigheter det innebærer. Jo flere aksjer du eier i et selskap, jo større andelseier blir du.

Hvorfor utsteder selskaper aksjer?

For et selskap er aksjer en finansieringskilde, noe som betyr at selskapet får inn penger når aksjene selges første gang. Å hente inn kapital via aksjer er et alternativ til å låne penger av for eksempel banken. Låner selskapet penger av banken så må det betale renter frem til lånet er nedbetalt. Velger det i stedet å selge andeler av selskapet i form av aksjer så får de inn penger fra de som kjøper aksjene, og slipper dermed å betale renter og avdrag. I stedet for å betale banken så fordeles gevinsten selskapet opparbeider seg på aksjonærene.

Price is what you pay, value is what you get

Warren Buffet

Det er viktig å merke seg at det kun er første gang aksjene selges at selskapet tjener penger på det. Dette skjer ved en børsnotering av selskapet. Etter dette kjøpes og selges aksjene på børsen mellom investorer. Det vil si at når du kjøper aksjer på børsen så kjøper du ikke disse fra selskapet, men fra andre som tidligere har investert i aksjene og som ikke lenger ønsker å sitte på posisjonen sin. Du lærer enda mer om børsnotering av selskaper i neste del.

H&M som eksempel

Den svenske kleskjeden Hennes & Mauritz og deres medinvestorer solgte sine aksjer i 1974. Det var året de ble børsnotert og det var H&M som mottok pengene ved salget. Fra det året har du kunnet kjøpe H&M-aksjer på børsen, men da kjøper du fra andre investorer som ønsker å selge sin andel i H&M.

Hva innebærer deleierskap?

Når du har kjøpt aksjer i et selskap så blir du en av deleierne og har rett på din andel av gevinsten som selskapet skaper. Hvor mange aksjer du eier avgjør størrelsen på et eventuelt utbytte, og antall stemmer du får på en generalforsamling. Hvordan selskapets gevinst skal fordeles til aksjeeierne besluttes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er et møtested for alle deleiere og det er der de viktigste beslutningene som omhandler selskapets fremtid blir besluttet. En generalforsamling avholdes normalt en gang i året og alle aksjeeiere er velkomne til å delta på dette. Det er frivillig å delta, men det kan være en fin mulighet for deg som aksjonær til å påvirke selskapets fremtid.