Børsselskapene og sosiale medier

– Det vil overraske meg hvis Fred. Olsen plutselig satt der med laptop’en og skrev en tweet, men det har skjedd rarere ting her i verden!

Vi har i en undersøkelse sett på OSEBX-selskapenes tilstedeværelse i sosiale medier, og forskjellene er store. Tallene er hentet inn av Summer Intern Niels Joachim Stang.

Kan man anta at selskaper som jobber direkte mot privatkunder er mer aktive enn de som kun har bedriftskunder? Har størrelsen på selskapet noe å si? Er visse sektorer bedre enn andre? Som en morsom digresjon ville vi se om det var noen sammenheng mellom aksjonærbasen og bruk av sosiale medier. Det er ikke til å stikke under en stol at det er betydelige forskjeller når det kommer til bruk av sosiale medier blant børsnoterte selskaper, spesielt på Oslo Børs. Tallene fra denne undersøkelsen ble også offentliggjort på www.dn.no søndag kveld.

En screening av de 56 selskapene på Twitter, Facebook og LinkedIn, viser at 59 % av selskapene bruker en Twitter-konto aktivt (68 % har en aktiv konto), 62,5 % bruker Facebook aktivt og 73 % bruker LinkedIn aktivt. En mulig forklaring på dette kan være at Twitter blir sett på som et personlig medie, der man deler sine egne tanker, morsomheter og diskuterer med en grense på 140 tegn. Facebook når en større masse, og fungerer dermed som et informasjonsverktøy, mens LinkedIn spesialiserer seg mot det profesjonelle markedet, med jobbutlysning og selskapsnyheter.

sosmed2

Vi ser en tydelig samvariasjon mellom kundesegmentet og aktivitet på sosiale medier. Dersom selskapet retter seg mot det profesjonelle markedet, er det mindre sannsynlig at det har en aktiv Twitter- og Facebook-konto. DNB, Telenor og Statoil stiller sterkt på mediene, og scorer blant toppen på kvalitet og frekvens. DNB og Telenor selger produkter direkte til privatmarkedet, er ettertraktede arbeidsgivere og er store i sine respektive sektorer.

sosmed1

Vi ser også av datasettet at selskaper innenfor sektoren “Olje, gass og energi” er mindre aktive enn andre bransjer, som for eksempel teknologibransjen, til tross for at begge stort sett opererer på det profesjonelle markedet.

olje vs tekno

Vi ser også en annen viktig tendens; selskaper med en stor og dominerende aksjonær er ofte minst til stede på Twitter, og også lite aktive på Facebook. John Fredriksen-selskapene, Røkke-sfæren, Olav Thon, Fred. Olsen og Stolt-Nielsen er eksempler på dette.

Tilstedeværelse i sosiale medier er etter vår mening en nødvendighet i dagens åpne samfunn der en betydelig andel av kommunikasjonen finner sted over slike plattformer. I Nordnet er både selskapet selv og flere talspersoner aktive brukere av disse plattformene. Sosiale medier er kommet for å bli – og det vil bare bli viktigere og viktigere å være til stede her.

Grafikk: Nordnet

Bilde hentet fra http://rutwist.com/

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer.

Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine kommentarer på investoradferd. Forfatteren har selv posisjoner i aksjer og fond i markedet, og kan ha posisjoner i verdipapierer eller markeder som er omtalt. Undertegnede er underlagt regler for egenhandel av verdipapirer som ansatt i svenskregistrert finansforetak.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert