Børsklubben NHH – uke 20

Finanspolitiske stimulanser og tiltak fra verdens sentralbanker bidro til mer stabilitet i finansmarkedene i april. Av samme grunn har flere kapitalmarkeder hentet inn igjen omkring halvparten av årets børsfall. For S&P500 ble april en av de beste måneder på 30 år. Dette til tross for at underliggende økonomiske indikatorer er ekstremt svake. Usikkerheten er stor. Med dette som bakteppet vil innlegget fokusere på markedssituasjonen på Oslo Børs.

Resultatsesongen er i gang på Oslo Børs. Så langt har snart 30 av 65 selskaper på hovedindeksen lagt frem tall. Blant disse selskapene er topplinjen omtrent som forventet av analytikerkorpset. Bunnlinjen, eller earnings, er derimot vesentlig lavere enn der forventningene lå i forkant. Dette skyldes store nedskrivninger (MTM) som en følge av koronapandemien. Samtidig er kronen 30% svakere enn historisk gjennomsnitt. Dette er av stor betydning for selskaper som har mye av kostnadene sine i utenlandsk valuta. På bakgrunn av de store nedskrivningene synes likevel tallene fra første kvartal å virke verre enn det de underliggende var.

De kommende kvartalene vil preges av stor usikkerhet. Med utgangspunkt i usikkerheten rundt pandemiens ringvirkninger har inntjeningsestimater kommet kraftig ned. Inntjeningsestimatene for 2020 ligger nå omtrent 30% under det som var forventet ved utgangen av 2019.

I energisektoren er forventet inntjening nedjustert med 90%. Likevel var energisektoren den sterkeste bidragsyteren til oppgangen på Oslo Børs i april. Med dagens volatile oljepris i intervallet mellom $20 og $30 fatet kom dette noe uforventet. Pandemien har medført et stort bortfall av oljeetterspørselen. Kuttene fra OPEC+ er heller ikke tilstrekkelig for å opprettholde en balanse i markedet. Det er av samme grunn vanskelig å se for seg at oljemarkedet kommer i balanse med det første.

Finans har vært blant de svakeste sektorene på børsen siden pandemiens utbrudd. I lys av underliggende inntjeningsutvikling synes dette å være ufortjent. På den andre siden er det vanskelig å predikere størrelsen på kommende tap i bankenes utlånsbok. Dette gjelder særlig banker hvor utlånsboken har eksponering mot olje- og gassvirksomhet (E&P).

I konsumsektoren er forventingene senket med rundt 20 – 30 %. Sjømatsektoren preges av bortfall av etterspørsel innen horeca segmentet (Hotel, Restaurant, Catering). Derfor har lakseselskapene oppnådd lavere prisoppnåelse i kjølvann av pandemien. Videre vil de kommende kvartalene bli utfordrende for sektoren. Lakseselskapene har imidlertid mye av kostnadene sine i norske kroner, og inntekter i euro. Av samme grunn er sektoren hjulpen med den svake kronen. Til tross for bortfallet av etterspørsel oppnår sektoren fortsatt gode marginer. Selskapene i sektoren har generelt sett gode balanser, og er godt rustet inn mot de kommende kvartaler. Samlet sett virker sjømatsektoren solid i en ellers usikker verden. Økende finanspolitisk stimuli og kvantitative lettelser har gitt sitt utslag på verdens børser. Det er vanskelig å predikere hvordan kvantitative lettelser, pandemi og pengetrykking vil påvirke økonomien på lengre sikt. I lys av usikkerheten står spørsmål om hvorvidt fundamentale selskapsforhold rettferdiggjør dagens prising sentralt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer