Børsklubben NHH – Oppsummering november 2019

Vår portefølje oppnådde i november en avkastning på 3,02% mot børsens – 0,47%. Vår porteføljesammensetning endret seg litt i november da vi tok inn Yara International og til fordel for NRC Group. Yara ble kjøpt til en kostpris på 363,20kr og sank fra dette punktet med litt over 4% gjennom resten av november. 

November måned var preget av resultatsesongen, og flere av våre selskaper slapp gode resultater. Den mest positive bidragsyteren til vår gode avkastning i November var Bouvet, som er vårt største posisjon. Bouvet kunne vise til en topplinje vekst på 16,5% YoY, og EBIT-margin i tredje kvartal på 7,1%. Bouvet ansatte 90 nye personer i tredje kvartal og flere av disse var nyutdannede. Vi ser på vekst i headcount som en av de viktigste faktorene for konsulentselskaper innenfor IT-bransjen, og på dette området virker Bouvet å være overlegen. Bouvet aksjen steg med 19,7% i november.

To andre selskaper som i stor grad bidro til vårt resultat i november var SSG og SVEG. Self Storage Group har gitt en totalavkastning på 20,12% for vår portefølje så langt, en fjerdedel av denne avkastningen kom i september. Sparebanken Vest er nettopp gjennom prosessen med å utvide sin kapitalbase med salg av egenkapitalbevis der det ble solgt egenkapitalbevis til 2,6 milliarder kroner, en prosess som har vært med å øke interessen rundt selskapet, og bevises med at transaksjonen var 4x overtegnet ved 56,5kr. Gjennom November steg verdien på egenkapitalbevisene med i overkant av 5%. Ettersom disse to selskapene, sammen med Bouvet, utgjør de tre største posisjonene i våre portefølje er det klart at dette har bidratt svært positivt.

Resultatsesongen på Oslo Børs sett over har av de fleste analytikere blitt oppfattet som relativt dårlig. Til tross for dette har børsen fortsatt å stige gjennom november, noe som naturligvis bringer frem spørsmålet om hvor attraktive aksjer egentlig er når vi går inn i nyåret. På global basis er vi nå inne i det lengste sammenhengende bullmarkedet i historien, og spørsmålet er hvor lenge det kan vare. Prisingen på Oslo Børs begynner å bli stiv, men det er ikke usannsynlig at lave renter, og forventingene om at de vil fortsette å være lave, vil kunne holde bullmarkedet gående. I november har vi også sett en mildere tone mellom USA og Kina, noe som nok en gang gir investorer håp om et lys i enden av tunnelen med tanke på handelskrigen. På den andre siden har vi også sett en eskalering av andre geopolitiske konflikter. I Hongkong har det pågått demonstrasjoner i flere måneder etter lovforslaget som åpnet for utlevering av straffeforfulgte til Kina. Også i Sør-Amerika demonstreres det i flere land. Årsakene til demonstrasjonen varierer fra oppfører mot fjerning av bensinsubsidier i Ecuador, økte priser på undergrunns-billetter i Chile til en generell misnøye med ulikheten man ser blant eliten og folket i Colombia.

For alle de overnevnte landene har demonstrasjonen hatt negative økonomiske implikasjoner. Hong Kong er offisielt i en resesjon ettersom deres BNP sank med 3,2% fra Juli til September, mens valutaen i Chile og Colombia har svekket seg kraftig den siste måneden. Ecuadors utenlandske statsgjeld, primært utstedt i USD, har svekket seg betraktelig. Obligasjonene som utløper i 2028 handler nå til en 91% rabatt til «par», noe som vil si at yielden på obligasjonen har steget dramatisk. Dette betyr effektivt sett at det prises inn av markedene at Ecuador vil få store problemer med å betale sin gjeld til USA.

Til tross for den positive utviklingen vi har sett på Oslo Børs og globalt de siste årene, er det altså nok av momenter der ute som holder investorer på kanten av stolen, og klare til å selge.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer