Børsklubben NHH – 16. November 2019

Vi er godt i gang med årets skoleduell, og etter vår strategiendring har avkastningen stabilisert seg slik vi ønsket. Vi er mer diversifisert enn vi har i tidligere konkurranser, noe vi mener skal resultere i mindre svingninger, samt mindre bedriftsspesifikk risiko hvor man kan tape mye på at en aksje underpresterer i forhold til våre forventninger. Vi gjør færre tunge investeringer i enkeltselskaper, og investerer som sagt mer i de selskapene vi følger tettest gjennom fondet vi forvalter.

Den siste tiden har vi måttet tåle en nedgang på noen enkeltaksjer, som NRC Group og Lerøy Seafood og vi gir derfor i dette innlegget en oppdatering på disse aksjene.

NRC Group

NRC Group har prestert dårligere enn vi har forventet, og den negative trenden ble forsterket etter selskapet la frem Q3´19 rapporten 5. november. Vi mener at de underliggende driverne i selskapet er gode og hvis man tar på seg de langsiktige brillene vil dette være et attraktivt selskap å sitte i. Prisingen på selskapet ligger på P/E 20e på 22x og EV/EBITDA 20e på 8x.

Q3 rapporten viste at inntektene slo konsensus med rundt 6%, mens EBITDA marginene er under press og kom inn på 7,9% mot konsensus som lå rundt 10%. Mye skyldes svakere marginer i Finland som kom inn nesten 5% lavere enn Q3´18. I tillegg til at selskapet leverte svakere på marginer, guidet de også i rapporten fall i topplinjen med 6-17% y-o-y fall kontra pro forma tallene fra Q4´18.

Den kortsiktige usikkerheten i selskapet forankret i lavt ordreinntak i Q3´19 og svak forward guiding fra selskapets side for Q4´19 gjør at vi selger oss ut av selskapet. Vi er ikke negative til selskapet, men mener vi kan finne bedre investeringsmuligheter for denne konkurransen.

I forbindelse med salget av NRC Group tar vi inn Yara i porteføljen. Yara er ledene innen produksjon av kunstgjødsel og dette er en råvare som har en stabil etterspørsel som ikke er syklisk. Selskapet er også bransjeledene på miljøvennlig produksjon som er positivt i et marked med stadig større ESG-fokus hvor vi ser selskapet klarer å kapitalisere ytterligere på denne trenden bl.a gjennom reduserte finansieringskostnader. Vi anser prisingen i selskapet som attraktiv på dagens nivåer og tar derfor en posisjon i selskapet.

Lerøy Seafood

Laksenæringen har vært mye i fokus den siste tiden i forbindelse med diskusjonen rundt lakseskatt. Vi har lagt bak oss mange år med høye laksepriser og solid inntjening for oppdrettsbransjen noe som har resultert i en diskusjon om fordelingen av laksemilliardene bør endres ved hardere beskatning.

Forrige uke kom rapporten fra Havbruksskatteutvalget, der det var flertall for innføring av grunnrenteskatt på 40% på havbruksnæringen. Dette kommer fra samme rasjonell som er brukt på kraft- og oljebransjen, utnytting av fellesskapets ressurser til å skape såkalt «superprofitt». Foreløpig ser det ikke ut som dette får politisk flertall, men bransjen forbereder seg på en eller annen form for ekstraskatt.

I tillegg til dette har Lerøy Seafood USA inc., et selskap i Lerøy konsernet mottatt en stevning fra det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Dette kommer i forbindelse med at DOJ har åpent etterforsking mot lakseindustrien grunnet påstander om konkurransebegrensede samarbeid i laksemarkedet. Denne nyheten sende aksjen ned 14% fredag 15.11-19. Lerøy uttaler selv at det ikke foreligger grunnlag for etterforskningen som er iverksatt.

Vi kommer til å følge denne utviklingen tett fremover.

Vi anser fortsatt prisingen i aksjen som attraktiv og de fundamentale driverne er på plass. Selskapet har en sterk posisjon i Norge og Skottland, men høye inngangsbarrierer for nye konkurrenter grunnet de strenge reguleringene av oppdrettsnæringen.

Aksjen prises til en P/E 20e på 12,1x og EV/EBITDA 20e på 7,9x. Selskapet har også en sterk 20e free cashflow yield på over 7% som vi anser som attraktiv. Til sammenligning ligger f. eks Greig Seafood på en 20e FCF yield på 6,6% og Bakkafrost på 0,7%.

Det nærmer seg jul og eksamensperioden er i full gang. Vi har nå bygget en portefølje vi har tro på, som impliserer at vi tror det blir få endringer i vår portefølje i november og desember. Vi kommer fortsatt til å følge markedet tett og er alltid på jakt etter gode investeringer som kan bedre vår avkastning i konkurransen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer