Børsgruppen UiA – Porteføljestatus

Porteføljereferat, Børsgruppen UiA

Børsgruppen UiA sin strategi har vært en trygg og sikker tilnærming hvor vi ønsker å begrense nedsiden. I dagens marked er mye uavklart, både med tanke på handel og ved et volatilt oljemarked. Vi ønsker å ikke belage oss på et bestemt utfall, verken med tanke på USA/Kina samtalene, eller med utviklingen med Saudi Arabia og Iran. Yield-curven har i tillegg sendt resesjonssignaler, til tross for en høy forbrukeroptimisme og lav arbeidsledighet i store deler av EU og USA.

I starten av denne uken har vi sett tendenser til stagnasjon i både USA og Europa, og ord som «resesjon» og «korreksjoner» har igjen funnet veien inn blant overskriftene. I tillegg har handelsforholdene mellom USA og EU tilspisset seg ytterligere. Turbulensen på Oslo Børs har heller ikke blitt bedre av at oljeprisen har falt flere prosent som følge av at Saudi Arabia har gjennomopprettet produksjonen sin. Inntil videre sitter Børsgruppen UiA stille i båten, i vente på oktober-samtalene mellom USA og Kina.

I løpet av den neste måneden, og året for øvrig, forventer vi avklaring på flere omstendigheter. Planen er å ha en aktiv portefølje tilpasset slik situasjonene utspiller seg.

Stolt Nielsen og eksplosjon

Innenfor shipping er det også stort fokus på det internasjonale IMO 2020-regelverket som trer i kraft om 3 måneder. Endringene er antatt å medføre en betydelig økning av drivstoffpriser som vil bli overført som en økt utgift på oppdragstakerne. Vi tror at markedet vil bli mer prisbevisst og konkurransen vil bli hardere etter en så brå prisøkning.

Vi har innhentet Stolt-Nielsen Limited (15%) i porteføljen som en av de største shippingselskapene innenfor kjemikalietransport. Stolt-Nielsen er veletablert og på lengere sikt forventer vi at selskapet skal kunne tjene godt på høyere rater.

Videre har ikke eksplosjonen på skipet Stolt-Groenland i Sør-Kora, gitt noe særlig utslag på aksjeprisen, men vi følger godt med på utviklingen etter hendelsen. I tillegg gir tallene fra tredje kvartal også en styrket tro på at kjemikalietransportmarkedet har nådd et bunnpunkt. Etter det vi ser i tallene har vi god grunn til å tro at syklusen er i ferd med å snu.

Grønt er skjønt

På andre sider av børsen finner vi også en annen trend som får mye oppmerksomhet. En trend hvor det har vært stor oppside og flere børsraketter, såkalte “grønne aksjer”. Mange posisjoner er allikevel spekulative og selskaper verdsettes i håp om en eventyrlig framtidig vekst. Vi har også valgt å satse på denne trenden.

Derfor har gruppen valgt å kjøpe Bonheur ASA (BON, 15% av porteføljen) som etter vårt syn er en relativ trygg og robust aksje, men som allikevel har et stort oppsidepotensial. Mange europeiske land er i ferd med, – og kommer til å investere mye i vindenergi, blant annet på grunn av at teknologien og effektiviteten er blitt forbedret de siste årene. Selskapets kompetanse og midler vil kunne bli veldig verdifulle i et europeisk marked som hurtig ønsker å omstille seg fra kull til vind.

Blant de mindre risikofylte aksjene har vi valgt Kid ASA (KID, 15% av porteføljen) som en trygg og solid forankring i porteføljen. Retail-selskapet har hatt en stabil vekst i en sektor preget av utgiftskutt, nedleggelse og konkurs. I tillegg til god vekst betaler selskapet også et solid utbytte, og etter vår mening er selskapet relativt lavt verdsatt. Med en PE-rate (Price-to-Earnings) i underkant av 11 er ligger selskapet i den lave enden av skalaen, noe som sjeldent forekommer med selskaper i vekst. Etter vårt syn er også Kid et selskap som ikke trues noe særlig av konkurransen fra netthandel.

Johannes Plassen (30.09.2019) – Porteføljeforvalter, Børsgruppen UiA

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer