Gå til hovedinnhold

Børsgruppen Aktie – Oppstartsportefølje 2018/2019

Skoleduellen er nå godt i gang og vi i Børsgruppen Aktie har klargjort en portefølje bestående av 9 forskjellige selskaper vi mener er godt rusta for start. Vi har i hovedsak utformet porteføljen ut i fra de sektorene vi tror kommer til å prestere best i de nåværende markedskondisjoner. Vår største post er i skrivende stund Norsk Hydro med 16%, vi er også dypt investert i oljeservice med rundt 30 % av porteføljen fordelt på tre forskjellige selskap. Som en buffer har vi besluttet å ha 10% av porteføljen i kontanter. Under følger det et oppskriv for noen av selskapene vi har investert i.

Norsk Hydro (NHY)

Den globale aluminiums leverandøren forsyner verdensmarkedet med rundt 3 millioner tonn støperiprodukter hvert år og operer i 40 land verden over. Den lange makro trenden har og vil fortsatt være at det etterspørres mer aluminium på bekostning av andre metaller som stål, kopper, kompositt og PVC. Etterspørselen etter aluminium øker jevnt og forventes å stige med ca. 4-5% i de kommende årene. Den økte etterspørselen har ført til at det i år produseres mindre enn det som forbrukes og verdens lagrene er på historisk lave nivåer. Prisen på aluminium ligger nå på ca. 2.050 USD/tonn etter å ha vært nede i 1.400 USD/tonn i 2016

Norsk Hydro har vært handlet på over NOK 60 per aksje i år men etter at selskapet ble pålagt å stoppe deler av produksjonen i Brasil (Alunorte – Paragominas) har aksjen falt som følge. Utsiktene for selskapets produkter er fortsatt positive og de lave aluminiums lagrene verden over skulle indikere at prisene på aluminium kan stige. Løsningen på utfordringene i Brasil vil forhåpentligvis komme på plass senere i 2018, noe som burde gi en re-prising av aksjen.

Yara (YAR)

Gjødsel og kjemikalie giganten Yara er med i denne runden av duellen. Selskapet som nå er i gang med et veldig aggressivt internasjonalt vekstprogram forventes å øke den totale produksjonen av gjødsel fra 20,6 millioner tonn i 2015 til 25,1 millioner tonn i 2020, en økning på 21,8% og produksjonen av ammoniakk fra 7,7 millioner tonn i 2015 til 9,2 millioner tonn i 2020, en økning på 19,5%. Til tross for at markedet for øyeblikket har et over tilbud vil Yara fortsatt kunne tjene på denne vekstrategien ettersom selskapet fremviser at de sterkt kan effektivisere produksjonen samtidig som de bedrer marginene, mye grunnet den integrerte forretningsmodellen som gjør selskapet unikt i gjødsel industrien.

De langsiktige pilene peker oppover ettersom selskapet tjener på de positive prognosene for verdensøkonomien. Til tross for at selskapet ikke har beveget seg mye forbi 52W høy mener vi at dette er et selskap med solide verdier på bok og en fin måte å diversifisere porteføljen våres.

Wallenius Wilhelmsen (WWL)

WWL er en ledende aktør i det internasjonale Roll-On-Roll-Off-markedet (Ro-Ro) og opererer 137 skip som frakter ca. 4.5 millioner biler og annet rullende utstyr over verdenshavene. I tillegg eier og driver de en rekke logistikk operasjoner på land tilknyttet denne virksomheten og har 13 terminaler over hele verden. WWL har ca. 20% markedsandel globalt (137 av 738 skip men 864.000 CEU av 4.0m CEU globalt) (CEU = Car Equivalent Units)

WWL aksjen har falt 45% i år etter skuffende tall for Q1 og Q2 2018. Forventningene ble skrudd i været etter Q3-17 tallene og kursen gikk helt til NOK 64 i januar 2018. Aksjen har de siste månedene vært preget av store utenlandske selgere og usikkerhet knyttet til mulig handelskrig globalt. Etter det siste store kursfallet prises aksjen nå til 7x forventet nettoresultat og 5.5x EV/EBITDA for 2019 – noe som er svært lavt når man tar de makroøkonomiske faktoriene til betraktning. Ca. 1/3 av selskapets kontrakter skal fornyes de neste 3-9 månedene og basert på økt fraktvolum som nå observeres i markedet og minimal nybygging – bør det være rom for høyere fraktrater og dermed bedre inntjening for selskapet.

Q-Free (Q-FREE)

Et lite kjent norsk IT-selskap som tilbyr produkter og tjenester knyttet til «Intelligent Transport System» («ITS»). Selskapet leverer tjenester globalt og det meste av omsetningen skjer utenfor Norge. Overordnede drivere for selskapets tjenester og produkter er knyttet opp mot befolkningsvekst og urbanisering. Markedet for ITS tjenester har vokst over 10% årlig og forventes å vokse i samme fart i årene som kommer. Kombinert med fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljøfokus er det sterke krefter som driver dette markedet fremover.

Selskapet har gjennom det siste 1½ året gått igjennom en delvis strategiendring og re-fokusering av virksomheten. Enkelte virksomheter i utvalgte land som ikke har vært lønnsomme er solgt og en konsentrerer seg om et mindre utvalg av tjenester og produkter i de mest attraktive områdene. Kursen har det siste året stort sett ligget rundt 8 kroner per aksje og det er først nå i siste kvartal at den høye ordreboken og re-fokuseringen har vist gjennomslag i resultatene.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer