Borgestad erstatter Storebrand

Porteføljen viste i uken som gikk en positiv utvikling, etter å ha fått hard medfart som følge av det globale børsfallet vi skrev om tidligere. Vi forholder oss positive til selskapene våre, og regner med å se ytterligere positiv utvikling i tiden som kommer.

Børsgruppen UiA bestemte seg uken som gikk å gjøre noen endringer i porteføljen. Der ble det avgjort å selge Storebrand ASA til fordel for Borgestad ASA. Borgestad er et investeringsselskap notert på Oslo Børs der eiendom og industri er virksomhetens kjerne.

Eiendomssegmentet av konsernet omfatter eiendommer i Norge og Polen, der kjøpesenteret Agora Byton i Polen er den viktigste investeringen: den utgjør halvparten av selskapets balanse. Videre har vi Ildfast Industri som utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger hovedsakelig til industrielle kunder. Segmentet Ildfast så en positiv EBITDA i 2017 på MNOK 16,8 i forhold til 2016 som et resultat av økt oppdragsmengde. Konsernets egenkapital økte med 68 millioner ila 2017. En faktor som har bidratt betydelig til en positiv egenkapitaleffekt, er den høye valutaeksponeringen mot Euro. Utover det er det et obligasjonslån på 300 MNOK som forfaller oktober 2018, men det er meldt av selskapet at de vurderer å utstede et nytt der provenyet vil bli brukt til å finansiere det eksisterende, samt for generelle selskapsformål. Vi synes med årets resultat, utvikling og en P/B på 0.48 at aksjen så attraktiv ut. Av meglerhus som følger aksjen har vi Norne Securities som opererer med et kursmål på 106 kroner.

27. Februar vil vi få oppdateringer fra Flex LNG og Nordic Nanovector, som sammen utgjør en stor del av våre posisjoner. Angående Flex er det spenning rundt hvordan de høye LNG-ratene som har vært i perioden Q4 vil fremstå. Videre om nybygg og markedsforhold. Selv er vi fortsatt positive til LNG med veksten i den Amerikanske eksportkapasiteten som også har gode utsikter mot 2019 da terminalene T1+T2 fra Cameron LNG ventes. Tillegg til at selskapet er godt eksponert mot veksten og den økende trenden i Asia. Nordic Nanovector blir det spennende å se hva selskapet presenterer, og vi avventer rapport fra de som deltar fra porteføljegruppen i etterkant av presentasjonen.

Johan Gustafsson

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer