Gå til hovedinnhold

Bli med på ETF-revolusjonen

Dette er en betalt annonse som er utarbeidet av J. P. Morgan Asset Management.

Dersom spådommene om lavere avkastning på aksjer framover slår til, vil meravkastning bli desto viktigere for investorer fremover. Børsomsatte fond (ETFer) har historisk har vært dominert av passive strategier. Trenden i det siste har derimot vært at ETF-leverandører i stadig større utstrekning lanserer mer aktivt forvaltede produkter. Likevel er det få leverandører med aktive ETF-strategier som har lang historikk på området.

Hos J.P. Morgan Asset Management forvaltes våre Research Enhanced Index (REI) Equity ETFer gjennom en innovativ investeringsmetode som har blitt utviklet over de siste tre tiårene. Det har gitt investorer en aktiv aksjestrategi som tar sikte på å levere konsekvent meravkastning, samtidig som fondene tar hensyn til ESG-kriterier.

Våre REI Equity ETFer tilbys i fire geografiske områder: USA, Europa, globalt og vekstmarkeder. På denne måten kan investorer bygge fundamentet i porteføljen i alle de viktigste aksjeregionene. Historisk har hver regionale strategi gitt meravkastning.1

Et eksempel er JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF. Dette fondet drar fordel av analysene til vårt team med over 80 dedikerte analytikere, som gir dyp innsikt i over 2500 aksjer over hele verden. Det er denne informasjonsfordelen som driver den aktive aksjeplukkingen i fondet. Samtidig holdes geografiske, sektormessige og risikorelaterte egenskaper nært det som gjelder for referanseindeksen. Ganske enkelt mener vi at vi har dybdekunnskapen og ‑ekspertisen som er nødvendig får å finne nøkkelen til meravkastning i forhold til referanseindeksen.

1) Kilde: Bloomberg per 31. juli 2021. Fondenes avkastning er basert på NAV med brutto inntekt reinvestert, inkludert faktiske løpende kostnader, ekskludert omkostninger i forbindelse med kjøp og salg. *Kumulativ meravkastning i USD fra lanseringsdato 16. oktober 2018, Bloomberg 31. juli 2021. ** Kumulativ meravkastning i USD fra lanseringsdato 6. desember 2018, Bloomberg 31. juli 2021.

Nå som investorer i økende grad prøver å finne aktive ETF-strategier, er våre REI Equity ETF-er godt posisjonert til å generere den meravkastningen som investorer vil ha. I henhold til undersøkelsen TrackInsight Global ETF Survey 2021, nådde netto kapitaltilstrømming til aktive ETF-er USD 80 milliarder i 2020, mens prosentandelen av respondentene med eksponering mot aktive ETF-er har steget til 54 %, fra 31 % et år tidligere, ettersom investorer søker å øke diversifisering og potensiale for meravkasning i sine porteføljer. Samtidig som de reduserer kostnadene forbundet med aktiv investering.

REI-fordelen

Våre REI Equity ETFer har oppnådd sine gode resultater gjennom aktiv aksjeplukking, men alltid innenfor en robust ramme for risiko- og porteføljesammensetning. Akkurat som passive fond pleier våre REI Equity ETFer alltid å være så godt som fullt investert, med eksponeringer mot regioner, sektorer og stiler strengt kontrollert i forhold til indeksen for å gi en konsekvent lav aktiv risiko – og et konkurransedyktig honorar. I motsetning til passive fond kan våre REI Equity ETF-er ta små overvektposisjoner i individuelle aksjer, basert på innsikten til våre erfarne team med regionale aksjeanalytikere.

Våre analytikere baserer sine aksjeverdivurderinger på langsiktig inntjening, slik at de kan se gjennom kortsiktig støy for å identifisere selskaper som virker undervurdert til dagens aksjekurs. Som en del av analyseprosessen vår bruker vi også et aktivt rammeverk for miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG), som innlemmer ESG-saker i våre resultatprognoser, oppmuntrer til beste praksis gjennom dialog med selskapene, og benytter verdi-/normbaserte sorteringer til å ekskludere tobakk, termisk kull, kontroversielle våpen og våpenprodusenter*.

Målet med vår rigorøse og ESG-integrerte fundamentale analyse, er å maksimere eksponeringen mot attraktivt verdivurderte aksjer som har potensial til å produsere god og bærekraftig resultatvekst på lang sikt, samtidig som ukompenserte markeds-, sektor- og stilrisikoer minimeres.

* Det kan anvendes terskler.

Dette må du vite om risiko og avkastning

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer