Gå til hovedinnhold

BerGenBio legger frem resultater fra lungekreftstudier

For noen uker siden så var BerGenBio på World Conference on Lung Cancer (WCLC) og presenterte resultater fra tre pågående studier. Dette er tre studier som de har presentert resultater fra tidligere og en fin mulighet til å se hvordan resultatene utvikler seg.

Tre lungekreftstudier med forskjellig strategi

De tre studiene BerGenBio kjører adresserer forskjellige deler av markedet innen lungekreft. Tanken er at de forskjellige studiene skal belyse forskjellige hypoteser om hvordan BerGenBio sitt medikament, bemcentinib, kan hjelpe pasienter med lungekreft. De tre studiene er som følger:

  • Immunterapistudien – Bemcentinib kombinert med keytruda (anti PD-1) i 2L NSCLC.
  • Målrettet terapi – Bemcentinib kombinert med erlotinib (EGFR-inhibitor) i 1L NSCLC pasienter med aktiverende EGFR mutasjon.
  • Kjemoterapi – Bemcentinib kombinert med docetaxel i siste linje NSCLC.

1L eller 2L henviser til hvilken linje i behandlingen BerGenBio sikter seg inn på. En linje kan tenkes på som ett behandlingsregime. Et eksempel kan være at en pasient med NSCLC kan få erlotinib som første behandling, altså 1L. Hvis pasienten slutter å respondere på behandlingen så vil pasienten ofte få en ny behandling som da vil være 2L.

Så la oss se hva BerGenBio presenterte av resultater fra de ulike studiene.

Kombinasjon av bemcentinib og keytruda fører til respons i 40% av AXL-positive pasienter

BerGenBio la frem resultater fra 24 pasienter på denne konferansen i forhold til 15 pasienter ved ASCO i sommer. Denne studien blir kjørt på pasienter i 2L som ikke har mottatt noe form for PD-1 blokkere tidligere. Det vil derfor være første gang at disse pasientene mottar immunterapi av denne typen.

Av de 24 pasientene som er inkludert så har man AXL- og PD-L1-status fra henoldsvis 20 og 21 pasienter. Grunnen til at dette er viktig er fordi bemcentninb virker på AXL, mens keytruda virker på PD-L1 positive tumorer. Av 21 pasienter hvor man hadde AXL-status så kunne man se at 10 pasienter hadde positiv-AXL-status. Av dem så fikk 4 pasienter respons som jeg en responsrate på 40%. Så spør folk seg om dette er bra eller dårlig. Man kombinerer tross alt med keytruda.

Kort fortalt: ja, det er bra.

Det er ganske så bra fordi flere av disse pasientene var PD-L1 negative, og det blir litt mer tydelig hvis vi kun kikker på de PD-L1 negative pasientene. PD-L1 negative pasienter er en gruppe pasienter som tidligere har vist en responsrate på 9% når de blir behandlet med keytruda alene. I denne studien så viser de PD-L1 negative pasientene en responsrate på 27%. Altså en respons som er tre ganger så bra som man kunne forventet om keytruda ble brukt alene! Det ser derfor lovende ut for denne kombinasjonen.

Flere pasienter er på vei inn i studien

Denne studien har vært delt i to bolker. Først så ble 24 pasienter inkludert og analysert. Basert på resultatene av den analysen så skulle det bli tatt en beslutning om å legge ned studien eller fortsette med del to. BerGenBio meldte tidlig at de så positiv effekt og derfor ville fortsette med del to av studien. Den delen har allerede startet opp og skal innrullere 24 nye pasienter. Det betyr at studien vil ende opp med totalt 48 pasienter, noe som burde gi en god pekepinn på effekten til kombinasjonen. Jeg tror vi kan tillate oss å være håpefulle for resultatet her.

Bemcentinib kan utsette resistensutvikling mot erlotinib

Erlotinib er en spesifikk inhibitor av mutert EGFR, et protein som kan drive kreftutviklingen. Selv om pasienter, om behandlet tidlig, vil respondere på erlotinib så utvikler det seg nesten alltid resistens mot behandlingen. Tanken med dette studiet er at resistensutviklingen skal utsettes ved å kombinere bemcentinib med erlotinib.

Denne studien er delt opp i tre deler eller armer, og jeg skal gå igjennom hver av dem nå:

Arm A – Sikkerhet med en pasient som hadde lang respons.

Arm A kikket i hovedsak på sikkerhet og hvor godt pasientene tolererte behandlingen. Dette var pasienter som hadde fått flere tidligere behandlinger. Studien var designet for å finne optimal dose og det var derfor ikke forventet å se at mange pasienter responderte. Fortsatt så stabiliserte behandlingen sykdommen til en pasient (SD) i over 23 mnd. Ettersom behandlingen fortsetter å vise klinisk nytte så er pasienten fortsatt på behandlingen nå, over 30 mnd siden pasienten begynte.

Arm B – Reversering av resistens

Arm B hadde en spesifikk hypotese å teste ut; “kan vi reversere resistens mot erlotinib?” Dette ble prøvd ut i pasienter som allerede har blitt behandlet med erlotinib, men som har sluttet å respondere på behandlingen. Dette var laget som en proof-of-concept studie. Her registrerte selskapet en pasient som fikk en delvis respons (PR) når de behandlet med kombinasjonen. Pasienten er fortsatt på behandlingen nå, over 11 mnd senere.

Det selskapet også kunne se var at hvis resistensmekanismen skyldtes en ny mutasjon i EGFR (T790M) så ville ikke denne kombinasjonen være effektiv. Blant de 5 pasientene med denne mutasjonen så fortsatt kreften å vokse (PD), mens blant de 5 uten denne mutasjonen så hadde 3 PD, 1 SD og 1 PR.

For pasientene med T790M mutasjonen så fines det en annen inhibitor, osimertinib, som virker. BerGenBio har uttalt at det kan bli relevant å kombinere bemcentinib med osimertinib i denne formen for mutert EGFR også.

Arm C – Utsettelse av resistens

I Arm C så har BerGenBio jobbet seg frem til førstelinje i erlotinib behandlingen. I stede for å vente til kreften blir motstandsdyktig mot erlotinib så behandles pasientene med kombinasjonen etter innledende behandling av erlotinib. Når pasienter behandles med eroltinib alene så er median progresjonsfri overlevelsen (PFS) på rundt 10-11 mnd. Med denne kombinasjonen så har BerGenBio enda ikke møtt på median PFS ved 30 mnd. Så kan vi da si 10 mnd vs. 30 mnd? Det hadde unektelig sett bra ut, men jeg tror dessverre det ikke er så enkelt. For å kunne være med i studien så må pasientene har vært på erlotinib behandling i minst 12 uker uten tilbakefall. Dette kalles en seleksjonsbias, noe som gjør at vi ikke kan sammenlikne disse resultatene med historiske resultater. Dette fordi studien til BerGenBio utelukker pasienter som får tilbakefall innen 12 uker, noe jeg ikke tror den historiske studien gjør. Så sett en liten NB. her da jeg ikke har hørt ledelsen spesifikt adressere dette.

Bemcentinib kan gjøre kjemoterapi mer effektiv

Den siste studien kikker på muligheten for at bemcentinib kan gjøre kjemoterapien docetaxel mer effektiv som en siste mulighet i NSCLC pasienter med flere tidligere behandlinger. Docetaxel alene i denne settingen gi en responsrate rundt 10%.

Studien er satt opp med to ulike grupper. Hver av gruppene mottar samme mengde bemcentinib, men forskjellig mengde docetaxel. Hele gruppen med pasienter har en responsrate på 18% hvor responsen kommer av to pasienter med PR. Det er bedre enn de 10% som er forventet av docetaxel alene. Men, om vi deler opp gruppene etter dose så kan vi se at begge PR pasientene er i gruppen som mottar høyest dose docetaxel. Med to PR i denne gruppen så er responsraten på hele 40%.

Mindre effektiv dose fremover

Jeg må innrømme at jeg var litt skuffet over de få konklusjonene som foreligger fra denne studien. Ved første øyekast så kan det se ut som at de ha resultater fra to forskjellige grupper og allerede har median PFS. Kikker man derimot litt nærmere så blir det tydelig at dette studie fortsatt er i et tidlig stadie og at de nå prøver å finne optimal dose. Per nå så er det inkludert 11 pasienter, men dette skal økes til 30 pasienter. Noe som bekymrer meg litt i denne studien er at den dosen som har vist best effekt, også er den dosen hvor de ser de kraftigste bivirkningene. Det betyr at pasienter per nå blir innrullert med den dosen som har vist lavere effekt. Noe som kan bety at responsraten og PFS blir dårligere fremover. Dette kan også være noe av grunnen til at responsraten som i starten så veldig bra ut (40%) nå har blitt dårligere (18%). Hvis dette fortsetter så kan de se noe skummelt ut for resultatet fra denne studien.

BerGenBio fortsetter med god fremgang

Oppsummert så vil jeg si at jeg er fornøyd med hva BerGenBio leverte på WCLC.

Av BerGenBio sine innslag så må immunterapistudien sies å være den som skinte mest. De to andre studiene syns jeg per nå er litt uklare. De leverer lovende resultater, men det er for tidlig å konkludere hvor lovende de er. Jeg hadde større håp for kombinasjonen med docetaxel, men endringen i dosering grunnet toxisitet gjør at jeg ikke er like sikker på positivt utfall lenger.

Det er også viktig å huske at selskapet er mer enn bare disse tre studiene i lungekreft. Resultater fra studiene i melanom og AML/MDS er forventet i siste halvdel av dette året. I tillegg så er det forventet oppstart av tre nye studier rundt årsskifte så her er det mye å følge med på!

Om du selv vil kikke på resultatene som BerGenBio presenterte så kan de finnes på selskapet sine sider. Håper dette var til nytte!

-Lars Mørland Knudsen

Disclosure: Jeg er har selv aksjer i BerGenBio som nevnes i innlegget. Du kan hele tiden følge mine investeringer på Shareville. Synspunktene jeg kommer med her er mine egne og jeg mottar ikke noe form for kompensasjon fra selskapene jeg nevner. Dette skal heller ikke anses som investeringanbefalinger og vær klar over risikoen som kan fremkomme av å investere i aksjer som blir nevnt. Du kan også følge meg på twitter @larsmkn

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer