Gå til hovedinnhold

Bærekraftig sparing – Ja eller nei?

Bærekraftige investeringer har blitt en global megatrend. Dessverre kan det være vanskelig å finne de riktige investeringene og jakten kan i verste fall få motsatt effekt. I dette blogginnlegget kan du lese mer om noen av fallgruvene og hvordan du unngår disse.

Hva betyr bærekraftig for deg?

Stadig flere sparere og investorer ønsker muligheten til å velge bærekraftig, men har utfordringer med å forstå og finne bærekraftige alternativ. Enda mer komplisert blir det siden bærekraft er et begrep som ikke nødvendigvis betyr det samme for deg, som for naboen. For noen er miljøspørsmålet viktigst, for andre er det likestilling. Eller så kan sosial rettferdighet som bra arbeidsvilkår, demokratisk styremåte og rimelig lønn være viktigst.

For å finne en investering som passer for deg, er det første du må gjøre å bestemme deg for hva som er viktigst. Noen vil kanskje si at alle overstående punkter er viktige, i tillegg til en rekke andre.

I praksis kan alle bidra til noe positivt ved å velge bærekraft.

Påvirke eller ekskludere

Neste steg blir å bestemme deg om du skal velge bort lite bærekraftige alternativ, eller om du vil påvirke selskap mot en mer bærekraftig fremtid. Begge metodene har sine fordeler og ulemper.

Velge bort

Umiddelbart kan det føles riktig å velge bort det som ikke lever opp til bærekrafts-prinsippene dine. Om du ønsker å redusere bruken av fossilt drivstoff kan du bruke transportmiddel som bruker fornybar energi.

Når det kommer til investeringer blir ikke effekten like direkte som ved personlige valg. På børsen er det andrehåndsmarked, for at du for eksempel skal selge dine oljeaksjer, må noen andre kjøpe de. Så når du selger vil det samtidig være noen som kjøper aksjen og dermed har tro på selskapet. Siden det finnes mange interessenter på børsen finnes det nesten alltid kjøpere. Kjøperne kan være alt fra private sparer, pensjonskasser, stiftelser m.m.

At du velger bort betyr i praksis at dine penger ikke er investert i lite bærekraftige alternativ, men de mindre bærekraftige alternative vil fremdeles eksistere. Samtidig vil også hver krone som går til et bærekraftig valg aktivt støtte det bærekraftige alternativet. Essensen er at å velge bort gir effekt, men ikke alltid så direkte som man kanskje tror.

Påvirke

Om verden skal bli mer bærekraftig må også selskap som ikke er bærekraftig i dag, påvirkes til å bli mer bærekraftig, eller forsvinne. Det første man må innse er at ingen av de alternativene skjer over natten. Store selskap kan oppleves som langsomme, samtidig må man ha respekt for prosessene som bygges over tid.

Om likestilling er viktig for deg og du investerer i et selskap som har lik kjønnsfordeling, har ikke det noen direkte påvirkning på andelen kvinner i lederstillinger. Det gjør bare at porteføljen din består av selskap med lik kjønnsfordeling. Kjønnsfordelingen er fremdeles lik i lederstillingene.

Trolig er det en kombinasjon av å velge bort og påvirke samfunnet beveger seg mot. At mer kapital investeres etter bærekraft-prinsipper og premierer disse selskapene, samtidig som gamle selskap omstilles etter dagens normer og verdier i samfunnet. De som ikke lykkes med omstillingen mister relevans og visner bort.

Verktøy for å finne bærekraftige fond

På nordnet.no kan du bruke fondssorteringen for å finne investeringer som passer dine preferanser. Blant annet kan du filtrere fond med lavt CO2 utslipp.

Gå til fondssorteringen

I dette tilfellet betyr lav CO2-merking at fondet må ha lav CO2-risikoverdi og ha en begrenset eksponering mot fossilt drivstoff. For at dette skal beregnes må minst 67 % av fondets innehav inngå i Sustainalytics analyse. Beregningen av karbondioksid-målet gjøres kvartalsvis av Morningstar.

Ta bort uønskede innehav

Du kan også filtrere bort fond som investerer mot bransjer du ikke ønsker å være eksponert mot. Når du huker av en eller flere bokser sorteres fond med aksjer innen bransjen bort. Informasjonen kommer fra Morningstar, som henter dataen fra Sustainalytics.

Sortering på bærekraftarbeid

Morningstar rangerer ESG-innsatsen til fondets posisjoner og gir en bærekraftverdi mellom 0 og 100. ESG står for Enviromental, Social og Governance – hvilket inkluderer alt fra miljøspørsmål, likestilling og hvilken måte selskapet styres og hvordan de påvirker samfunnet. Scoren settes etter en sammenligning mot lignende selskap på globalt nivå, siden selskap innen ulike bransjer har ulike forutsetninger for å jobbe med ESG-spørsmål. Her kan du lese mer om Morningstars metode.

Morningstars jordkloder

På hver fondsside kan du se hvor mang jordkloder fondet har. Modellen er lik den over, den viser hvor godt fondets innehav jobber miljømessige-, sosiale-, og samfunnsutfordringer sammenlignet med lignende fond.

Se også: Studie viser at miljøinvesteringer gir høyere avkastning

Velg hvordan du vil investere bærekraftig

I dag finnes det heldigvis verktøy for å hjelpe deg på veien mot å finne mer bærekraftige alternativ å investere i. Selv om det ikke finnes et verktøy som sier alt, og heller ikke er et perfekt verktøy som omfatter alt om bærekraft. Du må derfor investere i det som du opplever som viktigst. Husk også at litt forbedring også er en forbedring. Å begynne er viktigere enn perfeksjon. Det er også viktig å tenke på at de spørsmålene vi opplever som viktige for samfunnet i dag kanskje ikke er det om 20 år. Vi må hele tiden vurdere hva som er viktigst her og nå.

Hva er dine tanker rundt bærekraftig sparing? Vil du helst velge bort, eller vil du forsøke å påvirke et selskap i riktig retning? Del gjerne dine tanker i kommentarfeltet nedenfor.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer