Bærekraft i flere nivåer

For alle Storebrands fond ligger det strenge bærekraftkriterier i bunn. I tillegg tilbyr vi fond som har enda strengere kriterier, og til og med fond som er fossilfrie.

Tilbake i 2005 etablerte Storebrand en standard for bærekraftige investeringer, og den ligger til grunn for alle investeringene vi gjør.

Utelukkelse

Morten Breivik, produktsjef for Storebrand Fondene
Morten Breivik, produktsjef for Storebrand Fondene

Denne standarden innebærer at vi utelukker selskaper som medvirker til brudd på folkerett og menneskerettigheter, korrupsjon og økonomisk kriminalitet, alvorlige miljøskader, kontroversielle våpen og tobakkselskaper.

– I tillegg utelukker vi også de minst bærekraftige selskapene i høyrisikoindustrier. Disse selskapene identifiserer vi igjennom vår unike bærekrafsanalyse hvor selskapene får en rating. I dag er det rundt 180 selskaper som bryter med «Storebrandstandarden» som dermed er utelukket fra vårt investeringsunivers, sier produktsjef for Storebrand Fondene, Morten Breivik.

Økt bærekraft

Storebrands standard for bærekraftige investeringer gjelder som sagt for alle våre investeringer og fond, men i flere av våre fond tar vi bærekraft enda lengre. I fondet Storebrand Global ESG hever vi bærekraftsnivået ytterligere. ESG står for «Environmental, Social and Governance» og kan oversettes til norsk som at vi tar hensyn til miljømessige forhold, sosiale forhold og god praksis for selskapsstyring.

– Det er ikke tilstrekkelig kun å utelukke verstingselskapene for vi kan ikke utelukke oss til en bedre verden. Derfor velger vi i tillegg å investere mer i de selskapene som er godt posisjonert mot de globale utfordringene og driver virksomheten sin på en mer bærekraftig måte, sier Breivik.

I Storebrand Global ESG investerer forvalterne mer i de selskapene som får en høy score i vår bærekraftsrating, og investerer mindre i selskaper som får lavere score. Dette medfører at fondet får en høyere bærekraftsscore enn tilsvarende fond.

Fondet er et globalt indeksnært aksjefond, og dermed kan kundene forvente tilnærmet lik avkastning som referanseindeksen. Prisen på fondet er dermed også lav.

– I og med at vi utelukker en del selskaper fra fondets investeringsunivers, velger vi å kalle fondet indeksnært. Likevel vil ikke fondets forventede avkastning og risiko endres nevneverdig. Det er fordi vi erstatter selskapene som utelukkes med selskaper som finansielt oppfører seg likt og som dessuten har høyere bærekraftsrating, påpeker Breivik.

Les mer om Storebrand Global ESG

Pluss og fossilfritt

Verden står overfor en stor omstilling som innebærer at vi må være mindre avhengig av fossilt brensel. Med dette som bakteppe tilbyr Storebrand fondet Storebrand Global Pluss. Fondet er også et indeksnært fond, samtidig som det er fossilfritt. Dette innebærer at fondets forvaltere ikke investerer i selskaper hvor mer enn fem prosent av omsetningen kommer fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel. Hele energisektoren blir dermed ekskludert.

– Gjennom en utvelgelsesprosess velger forvalterne selskaper som har lavere karbonintensitet og høyere bærekraftsrating. Dette gjør at fondets CO2-avtrykket blir redusert betraktelig. Videre investerer fondets forvaltere mer i fremtidens selskaper ved at inntil 10 prosent av fondets portefølje investeres i selskaper som bidrar til en mer bærekraftig utvikling, forteller Breivik.

Fossilfritt på Oslo Børs

Mens Storebrand Global Pluss investerer i globale aksjer, kan man også investere i et norsk, aktivt fossilfritt aksjefond. Storebrand Norge Pluss investerer i oljetunge Oslo Børs, men har utelukket hele energisektoren.

– Dermed avstår fondet fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning og relatert virksomhet. Fondet kan likevel investere i sol- og vannkraft da disse selskapene inngår i en annen sektor på Oslo Børs, sier Breivik.

Gradvis ut av det fossile

Selv om Storebrand har lansert fond som er fossilfrie, vil vi ikke trekke oss ut av alle fossile investeringer.

–Vår ambisjon er å gradvis redusere vår eksponering mot det fossile, men vi velger å gjøre det trinnvis. Å være en aktiv eier er også en måte å bidra til endring og konvertering til et grønt skifte, påpeker Breivik.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer