B2Holding: Q4-tall og kapitalinnhenting

Siden forrige blogginnlegg har vi ikke gjennomført noen endringer i porteføljen. Det er en god stund siden vi har kommentert posten i B2Holding (B2H), og vi velger derfor å rette fokuset mot denne aksjen i ukens innlegg. Siden vi enda ikke har skrevet noe om Q4-tallene, går vi først inn på disse. Videre kommenteres nyhetene B2H annonserte 13. mars om en ny kapitalinnhenting (rettet emisjon) på NOK 750 m.

Alt i alt, så kan Q4-rapporten sies å være forholdsvis sterk. B2H rapporterte EPS på NOK 0.42, mot FactSet-konsensus på NOK 0.37. Styret la imidlertid frem lavere enn forventet utbytte, på NOK 0.30 mot konsensusforventningen på NOK 0.34. Årsaken til dette skyldes i hovedsak høye porteføljeinvesteringer i Q4 på NOK 1,950 m, mot NOK 1,054 m i Q4/16. Spesielt var porteføljeinvesteringene svært høye i Sentral-Europa (ekskl. Polen), og disse utgjorde så vidt over halvparten. For hele 2017 beløp investeringene seg til NOK 4.11 mrd, og ERC (estimated remaining collections) endte på NOK 15.3 mrd ved årsslutt. Vi liker særlig godt forbedringen i ROE, som for kvartalet var 21%, mot 12.7% samme kvartal i fjor. Fremover vil vi spesielt følge tett med på utviklingen i investeringene, opex, finansieringskostnadene og skattesatsene til B2H, som vil ha stor innvirkning på ROE. Til sist kan vi trekke frem fra kvartalsrapporten at B2H kjøpte 80% (med opsjon på de restende 20%) av aksjene i spanske Confirmaciónde Solicitudes de Crédito Verifica, som vi anser som et godt utgangspunkt for ekspansjon til den iberiske regionen.

Som nevnt innledningsvis, gjennomførte B2H en rettet emisjon på NOK 750 m i forrige uke. Kapitalen skal blant annet brukes til å finansiere store porteføljekjøp i Sørøst- og Sentral-Europa, og til kjøp av en plattform i Vest-Europa (uvisst hvilket land) for videre ekspansjon. Vi ser positivt på at selskapet fortsetter å ta steg for å opprettholde den sterke veksten, samtidig som kapitalstrukturen forholder seg solid. Nedsiden er naturligvis utvanningen av aksjene, som tilsvarer rundt 10%. Stadig større porteføljekjøp og ekspansjon til nye markeder medfører større usikkerhet rundt aksjen, noe som gjør det utfordrende å analysere nettoeffekten av kapitalinnhentingen. Vi er i utgangspunktet positive, men vil fortsette å følge utviklingen nøye.

Som vi har gått inn på i et tidligere blogginnlegg, liker vi forretningsmodellen til B2H, og mener selskapet er godt posisjonert til å dra nytte av «supersyklusen» som pågår (se innleggget fra 30.11.17 for en forklaring av dette fenomenet). I våre øyne er kombinasjonen av aggressiv vekst og stadig forbedret lønnsomhet svært attraktiv. Så lenge discounten B2H prises på relativt mot peers vedvarer (spesielt på P/E) og det fundamentale fortsetter å se bra ut, vil vi beholde selskapet i porteføljen.

Neste uke tar vi påskeferie, så ny kommentar kommer etter dette.
God påske til alle lesere!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer