Awilco Drilling, kjøp, hold eller selg?

Velger i dag å dele noen betraktninger rundt Awilco Drilling(AWDR), da jeg noterer at aksjen gjentatte ganger blir anbefalt av diverse meglerhus.

Med AWDR får du to semi-sub. rigger fra henholdsvis 1983 og 1982 (WillHunter og WillPhoenix). Begge riggene ble kjøpt fra Transocean i 2010. Riggene ble kjøpt til det som i ettertid viste seg å være en svært fornuftig pris. Grunnen til dette skyldes blant annet at Transocean var nødt til å selge, som følge av for stor markedsmakt. (Etter oppkjøpet av GlobaSantaFe i 2007)

Da AWDR lå på rundt 35 NOK kunne man med svært konservative rater regne seg frem til verdier godt over daværende kurs, og selskapet var åpenbart en «steal». Kan f.eks. legge til AWDR lå helt i nedre intervall på forventet EV/EBIT for 2013, sett opp mot sammenliknbare selskaper.

I dag prises AWDR til nesten 2,5 mrd. NOK, og spørsmålet er hvilke forutsetninger en slik pris legger til grunn?

I min modell har jeg lagt til grunn en oppe-tid på ca.90 %, dvs. at jeg antar at riggene skal være operative 90 % av tiden.  Videre legger jeg til grunn fallende rater fra 2016, dvs. rater under 360 000 USD/dagen. Forventer også at ratene skal falle ytterligere etter 2016. Dette skyldes at jeg mener at rigger er en fult ut dupliserbar ressurs, og så lenge avkastning på investert kapital er så høy som den er, vil det være attraktiv or nye aktører å etablere seg i bransjen (eventuelt flytte rigger fra andre steder til UK). Dette vil på sikt presse ratene nedover, slik at «super profitten» som i dag tilfaller riggselskapene vil bortfalle.

Når det gjelder operasjonelle kostnader(OPEX), benytter jeg over 70 000 USD/dagen. Videre regner jeg med at AWDR må investere minst 15 MUSD i snitt årene som kommer for å holde riggene ved like. For 2013 estimerer jeg fri kontantstrøm til å bli ca. 86 MUSD/481 mill NOK. Setter man dette opp mot dagens markedsverdi på 2,5 mrd. Blir det en fri kontantstrøm «yield» på nesten 20 %. Virker åpenbart særdeles billig, MEN?

Det kan være lett å se seg blindt på en topp i inntjeningstrenden, og hvis man antar fallende rater slik som jeg antar blir endelig verdi i min modell på ca. 90 NOK aksjen. Jeg har da benyttet et høyt avkastningskrav på 12 %. Dette skyldes at man bør forvente en høy avkastning som følge av risikoen i å eie kun to rigger. Man kan imidlertid argumentere for at det er investoren sin oppgave  å diversifisere bort risiko, og ikke selskapet. Endrer jeg diskonteringsrenten til 10 % blir plutselig kursmålet 103 Nok, en oppside på nesten 26 %. For at man skal slå børsen ved å investere i AWDR vil man i større grad enn tidligere være avhengig av at estimatene er presise (Og det er de neppe?).

Jeg tviler ikke på at AWDR er en fornuftig investering for en investor med en langsiktig investeringshorisont. Jeg på min side synes imidlertid dagens verdsettelse er for sensitiv i forhold til endringer i forutsetningene. Ønsker til slutt å gratulere de som har vært med på hele AWDR oppturen, godt gjort!

Neste innlegg blir mest sannsynlig om et annet riggselskap, hvor oppsiden bør være betydelig.

Mvh.

Arne A.Kvale

Photo credit: paul bica / Foter.com / CC BY

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
17.06.2013 15:31

Hei!

Har du sett noe på Ocean Yield som går på børs i disse dager?