Atlantic Sapphire – Landbasert lakseoppdrett

Skoleduellen nærmer seg slutten, og vi er fornøyde med posisjoneringen vår til den siste innspurten. Vårsemesteret er også ved enden, noe som for oss studenter betyr travle lesedager og eksamener, men vi har likevel fått satt sammen et lite innlegg vi håper dere vil sette pris på. For to uker siden skrev vi om sjømatsektorens utvikling og utfordringer. Denne gangen vil vi se nærmere på en av utviklingsmulighetene: nemlig landbasert oppdrett, her eksemplifisert med selskapet Atlantic Sapphire.

Atlantic Sapphire

Som et resultat av en begrenset tilbudsside og en sterkt voksende etterspørselsside har oppdrettsbransjen for laks opplevd enorm prisvekst de siste årene. Tilbudet har vært preget av at (i) produksjonskapasitet er nær fullt utnyttet i Norge og (ii) store biologiske utfordringer i Norge og Chile. Oppnådd etterspørselsvekst kan forklares med at laks er blant de sunneste og mest ressurseffektive proteinene på markedet. Et protein som treffer verdens voksende helse- og miljøfokus midt i hjerterota. Norske oppdrettsselskaper har nytt godt av denne utviklingen og samtlige lakseaksjer på Oslo Børs har i løpet av de siste fem årene levert meravkastning mot OSEBX. Bransjen har vært vitne til evigvarende supersyklus som ser ut til å aldri ta slutt.

Klassisk lakseoppdrett er består av en tre år lang “produksjonsplan” hvor laksen til slutt svømmer, spiser og vokser i merder i havet. Det er begrenset hvor man kan ha slike merder, hovedsakelig på grunn av at laksen trenger en viss vanntemperatur for å overleve. Langs norske fjorder er tilfeldigvis et sted hvor laksen trives svært godt. En utfordrer til dette klassiske oppdrettsoppsettet er Atlantic Sapphire, som skal bygge verdens største landbaserte lakseoppdrettsanlegg hvor merdene er byttet ut med fiske-tanker.

Atlantic Sapphire skal bygge verdens største landbaserte lakseoppdrettsanlegg i Miami, hvor de skal kunne produsere 90,000 tonn laks i 2026. Plasseringen av anlegget er i følge CEO det perfekte stedet for landbasert oppdrett. Tilgangen til ferskvann, ubegrensede mengder av biosikkert saltvann og mulighet for å bli kvitt avfallsvannet en kilometer ned i bakken, legger grunnlaget for optimale forhold. Utviklingen av mega-anlegget  skal skje gjennom tre faser. Fase 1 skal være klar i 2020, med en produksjonskapasitet på 11,000 tonn, fase 2 i 2023 med en kapasitet på 35,000 tonn og fase 3 i 2026 med 90,000 tonn. Oppgitte produksjonstall inkluderer laks fra Sapphires allerede operative anlegg i Danmark, Langsand Laks, men en kapasitet på tilnærmet 3,000 tonn. I sitt danske testanlegg har selskapet bygget kunnskap over 7 år og gjort de “nødvendige feilene” i mindre skala. Selskapet har behandlet bakteriesykdommer, tidlig modning og forgiftning, men er nå på et sted hvor de er sikre på at prosessen er biologisk mulig. Neste steg er dermed oppskalering og bevise at modellen er økonomisk levedyktig.

Det er naturligvis knyttet høy risiko til prosjektet, men skal det lykkes er det flere faktorer som er i Sapphires favør:
(i) USA er verdens største konsument av laks, med et konsum på tilnærmet 550,000 tonn i året.
(ii) Mesteparten av laks i USA blir importert med en kostnad på rundt NOK13-18/kg, en kostand Sapphire vil unngå.
(iii) Laks er per dags dato mellom 3-8 dager gammel når den ankommer amerikansk jord, Sapphire vil kunne levere fersk fisk over hele USA på under 2 dager.
(iv) Landbasert lakseoppdrett er mer miljøvennlig enn klassisk oppdrett. Sapphire vil ha lavere Co2 utslipp grunnet mindre transport, de vil ikke påvirke den naturlige laksebestanden og det vil ikke bli brukt antibiotika eller andre kjemikalier ved produksjon.

Samlet sett: I et scenario med full utnyttelse (90,000t), totale kostander på NOK40/kg, en laksepris på NOK80/kg, EV/EBITDA 12x i 2026e og en WACC på 8%, tilsvarer dette en fair nåverdi på NOK311 per aksje, en oppside på tilnærmet 600% fra dagens kurs. Dette er gitt at selskapet ikke trenger å hente mer penger og har ingen gjeld. Naturligvis er det knyttet stor usikkerhet til utnyttelsesgrad, kostander og laksepris. Se vedlagte scenarioanalyser.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer