Arctic’s Top Picks

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norge

Mars ble ikke noen festmåned i det norske aksjemarkedet selv om markedet totalt bare var ned noen tiendels prosent. Det var relativt små utslag opp eller ned for de største aksjene. Imidlertid snudde den sterke tendensen tidligere i år for fiskeoppdrettsaksjene, og disse aksjene ble definitivt blant taperne i mars. Olje- og energirelaterte aksjer ble heller ikke noen vinnere. Dette passet inn i et internasjonalt mønster der energiaksjer sammen med andre aksjer innen materialer utviklet seg svakt gjennom måneden. Man kan kanskje si at dette var naturlig når oljeprisen målt ved Brent Blend-prisen falt med nesten to og en halv dollar, men i USA var oljeprisen målt ved WTI opp med over fem dollar, og prisen på naturgass var opp med over 12% i USA. Men, dette var altså ikke nok til å trekke det norske aksjemarkedet opp. RCL var blant aksjene som gikk dårlig i mars, og cruiseaksjene er ikke i år blant de aksjene som har fått ta del i den økte optimismen i USA. Carnival Cruise i USA har utviklet seg ganske likt med RCL. Vi fortsetter å se nokså fortrøstningsfullt på året 2013 for aksjemarkedet generelt, og en fortsatt styrking av den amerikanske økonomien med økte priser på olje og gass i USA bør hjelpe det norske aksjemarkedet videre opp utover året. Rentene på statspapirer ser da også ut til å forbli lave fremover etter at sentralbanken senket forventet rentebane fremover, og det bør også hjelpe aksjemarkedet videre.

Globalt

Internasjonale aksjemarkeder fortsatte oppturen i mars med en oppgang for verdensindeksen på drøyt 4% målt i norske kroner. I Norge fortsatte vi å få hjelp av en stigende USD. Den amerikanske valutaen steg med rundt 2% mot de fleste europeiske valutaer med unntak for det britiske pundet som faktisk holdt stillingen mot USD i mars. Bortsett fra energiprisene i USA og gull fortsatte råvareprisene å falle, og de fleste råvarepriser er nå betydelig lavere enn de var ved siste årsskiftet eller for ett år siden. De korte rentene fortsetter å være ekstremt lave, og de lange rentene i Europa falt stort sett i mars. Rentefallet hadde trolig noe å gjøre med situasjonen på Kypros. Fallende renter hjalp kanskje aksjemarkedene litt, men situasjonen på Kypros bidro i hvert fall til at Europa nok en gang gikk svakere enn USA, og fremfor alt at Sør Europa var betydelig svakere enn Nord Europa.  Forskjellen i utvikling for aksjemarkedene mellom USA og Europa i mars kan stort sett tilskrives utviklingen i en sektor; nemlig banksektoren. Mens de 42 viktigste bankene i USA var opp 3,5% var 32 banker i Euro-området ned 10,5%, og de 5 bankene i UK var ned 6%. De nordiske bankene var litt ned i mars, men dette hang sammen med at alle de svenske bankene gikk ex. utbytte. De nordiske markedene var ikke vinnere i mars, men dette hang mye sammen med svak utvikling i Novo Nordisk i Danmark og Nokia i Finland, samt at norske energiaksjer ikke var noe å skrive hjem om. Vi fortsetter å ha et positivt grunnsyn på internasjonale aksjer fremover blant annet på grunn av de lave rentene.

Våre top picks

I aksjefondet ArcticNorwegianEquities er følgende fem aksjer porteføljens største overvekter(*) denne måneden innenfor dette fondets investeringsstrategi.

1)      SpareBank 1 SR-Bank: Vi tror på en fortsatt sterk og økende rentenetto. Sterk EPS vekst samt rimelig verdsettelse (P/B og P/E). Godt kapitalisert og lave tap på utlån.

2)      Awilco Drilling: Riggselskap eksponert mot segmentet UK midwater.  Begge riggene er på kontrakt til 2014. Meget god kontantstrøm fra drift gjør at vi har høye forventninger til utbytteutbetaling i 2013.

3)      SpareBank 1 SMN: Forventet høy lønnsomhet i årene fremover. Billig på multipler (P/B og P/E).

4)      Copeinca: Pelagisk fiskeselskap med fastkvote i verdens størst marked i Peru. Sterk fri kontantstrøm som følge av tidligere investeringer og god lønnsomhet. Voksende etterspørsel. Det foreligger et oppkjøpstilbud på selskapet.

5)      Det Norske Oljeselskap: Olje & Gass selskap med en meget interessant leteportefølje samt noe produksjon. Primærfokus på norsk sokkel og et fantastisk funn i Aldous Major Sør lisensen har vært enormt verdiskapende.

 

I aksjefondet ArcticGlobalEquities er følgende fem aksjer porteføljens største overvekter(*) denne måneden innenfor dette fondets investeringsstrategi.

1)      Unilever: Ledende produsent av konsumvarer som mat, rengjøringsartikler og hygienerelaterte produkter. Vi tror fortsatt på sterk topplinjevekst og stabile marginer fremover.

2)      Nestle: Ledende produsent av mat og drikke. Positive utsikter og sterk fri kontantstrøm (potensiale for tilbakekjøp aksjer). Aksjen handles på rabatt i forhold til konkurrentene.

3)      Johnson & Johnson: Verdensledende farmasiselskap som produserer helserelaterte produkter.  Etter en rekke strategiske grep og endringer ser forventet topplinje og inntjening bedre ut, samt fortsatt fokus på utbytte og tilbakekjøp.

4)      ABB: Ledende industriselskap med sterkt teknologifokus. Sterk ordreinntak, mindre prispress enn fryktet og sterk fri kontantstrøm gjør at vi er positive til aksjen.

5)      Bank of America: Ledende bank med global virksomhet. Lav verdsettelse, økende ROE, tilbakekjøp og potensielt høyere utbytte.

 

(*) Overvekt: Aksjens vekting i porteføljen ut over dens vekting i fondets referanseindeks

 

Photo credit: Feffef / Foter.com / CC BY-NC-SA

————————————————————————————————————————–

Denne teksten som er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (“Arctic”), skal vurderes som markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Teksten er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt er korrekt, men tar forbehold om at feil og utelatelser kan forekomme. Vurderingene er gjort på ett bestemt tidspunkt og kan endres uten varsel. Teksten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av informasjonen i denne teksten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer