Arctic endelig på Nordnet

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Arctic Fund Management er blant landets beste og raskest voksende fondsforvaltere. Forvalterteamet, ledet av Albert Collett, har meget god avkastningshistorikk, og i snitt 20 års erfaring fra aksje- og rentemarkedet.

Vi er en fundamental- og aktiv forvalter som identifiserer investeringer basert på egne analyser av selskaper, sektorer og markeder.

Arctic Fund Management er en uavhengig norsk kapitalforvalter etablert og eiet av RASMUSSENGRUPPEN, gründerne av Arctic Securities og de ansatte.

Du treffer oss selvfølgelig på Den Store Sparedagen 2012.

Se Arctic Fund Management sine fond:

NORSKE AKSJER: Arctic Norwegian Equties
GLOBALE AKSJER: Arctic Explorer
SELSKAPSOBLIGASJONER: Arctic High Return

Photo credit: Chief Yeoman Alphonso Braggs, US-Navy / Foter / Public Domain Mark 1.0

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer