Aqualis ASA – Oslo Børs beste oljeservice-aksje?

Vi gjør ingen endringer i porteføljen vår denne uken, men det betyr ikke at det har vært mangel på case å diskutere. Denne uken vil vi se nærmere på et av selskapene vi synes er interessante, nemlig Aqualis.

Aqualis ASA (AQUA) er et norsk oljeservice-selskap notert på hovedlisten, som leverer konsulenttjenester innen olje&gass til den globale offshore-industrien.

Selskapet ble startet av det gamle Noble Denton teamet, som i 2009 ble solgt til DNV GL. Med seg på eiersiden fikk de Øystein Spetalen (som i ettertid har solgt seg ut) og Glen Rødland. Konseptet var og er i stor grad en kopi av Noble Denton; bygge opp et konsulentselskap til det når kritisk masse, ca 500 hoder, og selg til industriell motpart.

Aqualis fokuserte på vekst i faste ansatte gjennom den tidlige delen av oljekrisen, og tok derfor store tap i særlig 2016. Fokuset ble skiftet til right-sizing av organisasjonen under dagens markedsforhold, med økt bruk av subcontractors istedenfor faste ansatte.

Gjennom 2017 har selskapet levert stadig bedre resultater, og hadde i Q4-17 en EBITDA-margin på ca 7%, med en billing ratio (utnyttelsesgrad) på 86% gjennom kvartalet, og 88% i desember. Antall ansatte i slutten av 2017 var 177, fra en bunn på 151 i Q4-16.

Selskapet har i tillegg til konsulenttjenester for olje&gass industrien, også etablert seg innen tjenester for offshore vind, som er i en sterk vekstfase. I 2017 utgjorde offshore vind ca 20% av inntektene for Aqualis, og veksten både i absolutte tall og som andel av totalen er ventet å øke videre.

Det kanskje viktigste enkeltområdet for selskapet er tjenester tilknyttet rigg, spesielt riggflytting. Aqualis er globalt den største uavhengige aktøren for riggflytting, med ca 20% markedsandel. Det viktigste enkeltsegmentet er Jack-Ups. Gjennom nedturen har utnyttelsesgraden og aktiviteten for rigger implodert, men dette er i ferd med å snu. Antallet tendere ute for Jack-Ups har eksplodert de siste månedene, og er nå på samme nivåer som 2013 igjen. Dette indikerer at behovet for riggflytting vil øke betydelig fra andre halvår 2018, og være en positiv trigger for Aqualis. I så måte blir Aqualis et slags syntetisk derivat for et positivt syn på bedring i riggmarkedet.

Med en gjeldsfri balanse, og ca 9,7mUSD i kontanter, har selskapet et solid fundament. Oppå dette igjen kommer ca 4mUSD i netto fordringer, som vil konverteres til kontanter fremover i tid. Til sammenligning prises selskapet til ca 24mUSD i dag.

Selskapet leverte i Q4-17 en EBITDA på 660kUSD, som på run-rate priser det til en EV/EBITDA på ~4x. Hvis en ekstrapolerer antall ansatte mot slutten av 2017, og billing ratioen i desember, øker EBITDA med ytterligere 7,5%. Aqualis er derfor et av de desidert billigste oljeservice-selskapene på børs.

Ledelsen har relativt lavt lønnsnivå, ingen opsjoner, men eier (inkludert styret) ca 35% av aksjene. Beslutningstakerne er derfor helt på linje med eksterne aksjonærer i å realisere verdiene via økt aksjekurs. I den nylig publiserte årsrapporten for 2017 ble det også indikert at utbytter er rett rundt hjørnet.

Med en bunnsolid balanse, fleksibel kostnadsbase, erfaren ledelse og gode vekstutsikter fremstår Aqualis som en av de aller beste investeringene man kan gjøre i oljeservice-aksjer på Oslo Børs. Grunnen til feilprisingen ligger nok i selskapets størrelse og likviditet, men der ligger også muligheten for våkne investorer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer