April ble en god stabil måned

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Verdens aksjemarkeder fortsatte oppgangen i april da verdensindeksen til MSCI steg rundt 3,6 prosent. USA og Europa var opp i overkant av dette mens Asia og Norden var opp litt mindre. Norge var opp 2,1 prosent i april måned.

Like viktig for aksjemarkedene i april var kanskje at flere makroøkonomiske tall kom inn bedre enn forventet. Det begynte allerede i Kina i mars og fortsatte der i april. Blant annet viste tallene klare tegn til at kinesisk økonomi nå igjen blir stimulert av økt tilgang på kreditt. Tall fra resten av Øst-Asia var fortsatt svake, men i Europa så vi tegn til stabilisering i forhold til den nedturen vi har hatt de siste 6 månedene av fjoråret. Mot slutten av april fikk vi så overraskende sterke BNP tall for 1. kvartal 2019 i USA. Til tross for disse sterke makrotallene gikk ikke internasjonale renter særlig mye opp i april. Foreløpig er ikke tallene sterke nok til å skape forventninger om at de store sentralbankene vil sette opp rentene i løpet av 2019.

Unntaket er Norge der man forventer at Norges Bank vil fortsette å øke rentene noe. Norsk økonomi går igjen ganske godt på ryggen av et stadig sterkere oljemarked. Oljeprisen steg videre i april med noe over 6 prosent. Øvrige råvarepriser innen metaller og korn gikk stort sett noe ned i april. Dette førte likevel ikke til at energisektoren ble noen vinner på børsene i april. Muligens ble energisektoren holdt noe tilbake på børsene fordi naturgassprisen fortsatte å være svak på begge sider av Atlanterhavet.

I de fleste land har børsene nå steget jevnt og trutt i alle de fire første månedene av 2019, og mange børser har allerede tatt igjen det de tapte de tre siste månedene i 2018. Oslo Børs er dog et lite unntak; kanskje i takt med energisektoren internasjonalt. Med et lite unntak for USA er børsene ennå ikke avskrekkende dyre.

Her kan du se flere innlegg fra Arctic.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer