Alfred Berg | Månedsrapport juli 2019

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Verden fortsetter å preges av frykt for eskalering av handelskonflikter med globalt økonomisk tilbakeslag som konsekvens. I tillegg ser vi økt frykt for «hard Brexit» etter at Boris Johnson tiltrådte som ny statsminister i Storbritannia. Foreløpig ser vi konsekvensene sterkest i Europa der eksportbedrifter sliter og der investeringene og industriproduksjonen svikter. Kun relativt sterke konsum og service sektorer hindrer resesjon i Europa. ECB tar utviklingen alvorlig og signaliserer tydelig at nye lettelser i rente og pengepolitikken er på vei.

I USA går økonomien fortsatt sterkt og vi ser få tegn til alvorlig tilbakeslag. På tross av dette senket FED renten med 0,25 %. Forklaringen var rentekutt som en forsikring mot nedside risiko knyttet til mulige effekter av handelskrig. FED var tydelig på at rentekuttet ikke nødvendigvis var starten på en lang rekke kutt, men vi ser at markedene er mer pessimistisk og forventer betydelig lavere renter fremover. Renteforventningene preges også av Trumps tydelige kritikk av FED der han åpenbart søker å presse frem større rentekutt.

Norsk økonomi fortsetter den sterke utviklingen og lite er endret som skulle tilsi at Norges Bank endrer mening om at norske renter skal videre opp. Gjennom juli har amerikanske lange renter vært stabile, mens europeiske lange renter har falt ytterligere omlag 0,1 %. Tysk 10 års statsrente er nå på rekordlave -0,45 %. I Norge følger rentene bevegelsene fra Europa og er også ned med omlag 0,1 %.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Også kredittmarkedene har gått sterkt gjennom sommeren. Stadig lavere lange renter, forventinger til lavere sentralbankrenter og forventninger til nye kvantitative likviditetstiltak driver investorene verden over inn i aktiva som gir noe positiv avkastning. Vi ser trenden tydelig i alle markeder inklusiv Sverige og Norge. Nivåene internasjonalt nærmer seg de laveste nivåene vi så tilbake i 2017 og 2018.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond

Pengemarkedsrentene i Norge er opp om lag 12 rentepunkter gjennom juli. Høyere Norges Bank rente i juni, samt forventninger til høyere renter fremover, strammere likviditet i pengemarkedet, og tekniske forhold i USD markedet forklarer renteoppgangen. Kredittpåslagene i NOK kreditter har vært flat til fallende. Dette har bidratt til god avkastning gjennom juli. Alfred Berg Likviditet har gitt en avkastning på 0,15 % i juli og 0,99 % YTD. Alfred Berg Likviditet Pluss (classic) gav en avkastning på 0,17 % (1,18 % YTD), mens Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (classic) har gitt en avkastning på 0,17 % (1,23 % YTD).

Norske og nordiske obligasjonsfond

Renter var ned i juli. Rentebevegelsene påvirket avkastningen til obligasjonsfond positivt, spesielt de med lang durasjonsrisiko. Inngang i kredittpåslag har ytterliggere bidratt til solid avkastning for måneden. Alfred Berg Obligasjon har gitt positiv avkastning med 0,25 % i juni (1,75 % YTD). Alfred Berg Nordisk Investment Grade (classic) gav 0,48 % (2,79 % YTD), mens Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration gav 0,71 % og 3,91 % YTD.

AKSJEMARKEDET I JULI

Relativt sommerstille på Oslo Børs i juli med Hovedindeksen ned 0,6%. Hittil i år er Hovedindeksen opp 7,4 %. Oljeprisen lå rundt 65$ gjennom juli, norske kroner svekket seg både mot USD og EUR gjennom måneden. Markedet preges fortsatt av handelssamtalene mellom Kina og USA. Lakseaksjene fortsetter den sterke utviklingen på børsen. Prisen på laks faller som normalt noe tilbake gjennom sommeren, volumene som selges ut fra Norge er hittil i år nærmere 4 % høyere enn på samme tid i fjor. Frykten for en stor volumøkning fra både Norge og Chile har avtatt og langsiktige prisforventninger har stabilisert seg rundt 60kr. Lakseaksjene steg mellom 5-10 % i juli, med unntak av Lerøy Seafood som har skuffet med lavere marginer hittil i 2019. Finanssektoren med flat utvikling i juli, 3 måneders Nibor rente har kommet opp gjennom sommeren som gjør den kortsiktige innlånskostnaden til bankene dyrere. Sparebankene som er mer sensitiv for denne renten hadde en relativt svak utvikling gjennom juli med SR-bank ned 8 % etter å ha steget mye de foregående månedene. DnB som er mindre påvirket av de korte rentene hadde en flat utvikling i juli.

Energisektoren med den svakeste utviklingen i juli til tross for en flat oljepris. Litt skuffende resultatsesong både for oljeselskaper og serviceselskaper. Equinor resultatet preget av svak gasspris i Europa og lavere enn ventet oljeproduksjon på norsk sokkel. På den positive siden melder Equinor om lavere capex på Johan Sverdrup feltet og forventet start av feltet på denne siden av årsskiftet. Service selskapene hadde en svak utvikling i juli, med Aker Solution(-18 %), Subsea7 (-7 %) og TGS Nopec (-10 %), Disse selskapene leverte litt skuffende guidance i forhold til markedets forventninger. I industrisektoren så vi god utvikling innen shippingaksjer, med Golden Ocean og Wallenius Wilhelmsen opp nærmere 10 %, Norwegian fortsetter den volatile ferden, denne måned med oppgang på 12 %. Tomra kursen falt tilbake 7 % preget av gevinstsikring, aksjen er allikevel opp nærmere 40 % hittil i år.

Alfred Berg Gambak har høyest avkastning av samtlige norske aksjefond hittil i år. Kilde: Oslo Børs 8. august

VÅRE NORSKE AKSJEPORTEFØLJER

Alfred Berg Norge (Classic) falt med 0,7 % i juli, mens Fondsindeksen falt med 0,2 %. Fondets aktive andel er 30,1 %. De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Equinor (som bidro med 0,11 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Salmar (0,10 %) og overvekt i Bakkafrost (0,08 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Mowi (-0,17 %), overvekt i Tomra (-0,16 %) og overvekt i SR-Bank (-0,15 %). Vi har solgt oss ut av Veidekke den siste måneden, redusert i Telenor, Aker Solution og Tomra. Vi har økt beholdningene i DnB, Yara, Orkla og AF Gruppen i samme periode.

Alfred Berg Aktiv falt med 1,0 % i juli, mens Fondsindeksen falt med 0,2 %. Fondets aktive andel er 45,2 %. De største bidragsyterne i positiv retning var undervekt i Equinor (som bidro med 0,17 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Salmar (0,16 %) og undervekt i TGS Nopec (0,12 %). De som trakk i negativ retning var overvekt i Tomra (-0,29 %), undervekt i Mowi (-0,29 %) og overvekt i SR-Bank (-0,21 %). Vi har solgt oss ut av Veidekke, redusert i Aker Solution, Equinor og Tomra den siste måneden. Vi har økt beholdningene i Yara og Orkla i samme periode.

Gambak falt med 0,5 % i juli, mens Fondsindeksen falt med 0,2 %. Fondets aktive andel er 56,5 %. Ved månedsskiftet var Gambaks største posisjoner Tomra Systems (5,8 %), DnB (5,2 %) og NEL (5,0 %). Aksjene som bidro mest i positiv retning i juli var Mowi som steg 6,8 % (+0,32 % på porteføljenivå), Grieg Seafood som steg 6,7 % (+ 0,27 %), og Bakkafrost som steg 7 % (+0,22 %). De som trakk mest ned var Tomra som falt 6,7 % (-0,38 %), SR-Bank som falt 8,0 % (-0,33 %) og Protector Forsikring falt 13,8 % (-0,30 %). Vi har solgt oss ut av Schibsted og Aker Solution i juli. Redusert i Equinor, Elkem, og Storebrand i samme periode. Vi har økt beholdningene i Yara, Telenor og Adevinta i samme periode.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer