Gå til hovedinnhold

Aksjeplukking i urolige tider

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

I perioder med stor usikkerhet og kraftige svingninger i aksjemarkedet får vi mange spørsmål om hva vi gjør for å håndtere situasjonen. Ikke alle liker å høre at vi sitter stille. Men stillesitting betyr ikke at vi forholder oss passivt til kursendringer.

I perioder med stor usikkerhet og kraftige svingninger i aksjemarkedet får vi mange spørsmål om hva vi gjør for å håndtere situasjonen. Ikke alle liker å høre at vi sitter stille. Men stillesitting betyr ikke at vi forholder oss passivt til kursendringer.

I ODIN mener vi at det siste man skal gjøre i en situasjon preget av økt usikkerhet er å foreta gjennomgripende endringer i en langsiktig investeringsstrategi. En planmessig tilnærming er eneste måte å unngå de psykologiske fallgruvene som mange investorer faller i – som for eksempel å la seg styre av frykt eller grådighet.

Uavhengig av markedets bevegelser konsentrerer vi i ODIN oss hovedsakelig om vår egen investeringsprosess – den løpende jakten på og utvelgelsen av de beste selskapene til våre porteføljer. Markedets bevegelser på kort sikt er det ingen som kan kontrollere eller forutsi med sikkerhet, men over tid vil de beste selskapene generere best avkastning for eierne.

Et generelt kursfall i markedet gir ikke alltid noe innspill til endring i våre aksjeporteføljer. Bedriftene med best utsikter før et bredt kursfall, har gjerne de beste utsikter også midt i og etter et slikt generelt markedsfall.

Men i de tilfellene der kursfallet skyldes endringer i selskapsspesifikke framtidsutsikter vil disse selvsagt være relevante. For å fange opp slike relevante endringer overvåker vi fortløpende alle enkeltselskapene i våre porteføljer og kandidatlister. Dersom aksjekursen eller fundamentale forhold forandrer seg mye utløser det en ny gjennomgang av våre selskapsanalyser for å oppdatere vårt syn på selskapet.

Det er med andre ord viktig å skille mellom fundamentale forhold som påvirker selskapsverdier og tekniske- og stemningsmessige forhold som på kort sikt kaster aksjekursen opp og ned.

For å illustrere forskjellen er det spesielt aktuelt å se på banksektoren som eksempel.

Mye oppmerksomhet har vært rettet mot utfordringene for banksektoren Europa og USA de siste månedene. I ODIN Global har vi de siste årene bevisst holdt oss unna europeiske og amerikanske bankaksjer. Disse bankene sitter i episentrum av det finansielle jordskjelvet som rammet oss i 2008, og som vi fortsatt strever med ettervirkningene av; nemlig den årelange og massive gjeldsoppbyggingen i vestlige økonomier.

Mange vestlige banker sitter på en stor andel dårlige gjeldskrav. Foreløpig har de blitt skånet for en nødvendig «utrenskning» av disse. Men aksjemarkedet frykter at aksjonærene blir sittende med regningen og har derfor sendt aksjekursene til disse bankene i kjelleren. Vestlige bankaksjer er følgelig meget lavt priset, men det betyr ikke at de har blitt billige.

Kontrasten til banker i fremvoksende økonomier er stor. I ODIN Global har vi investert i flere solide banker i fremvoksende økonomier. Sistnevnte banker driver det vi mener er «god gammeldags bankdrift» der innskudd finansierer utlån.

God kapitaldekning, god innskuddsdekning, samt sunn kredittvekst har gjort at vi opplever banker i fremvoksende økonomier som vesentlig mer interessante enn deres vestlige konkurrenter. Blant disse bankene er det enkelte som også er attraktivt priset, og de er derfor inkludert i våre porteføljer.

Tross deres høye kvalitet og attraktive prising har disse bankene ikke vært forskånet fra markedsuroen de siste månedene. Men ettersom de fundamentale forholdene for de bankene vi eier i fremvoksende økonomier er så gode, står deres kursfall den siste tiden i et ganske annet lys enn de fallet i de vestlige bankene.

For fundamentalt sett gode selskaper er de siste ukers markedsuro kun et midlertidig tilbakeslag i deres svært lyse fremtidsutsikter. At vi ikke selger, men holder fast på slike aksjer når markedet er urolig er ikke det samme som å være passiv. Tvert imot er vi aktivt stillesittende, og kjøper mer når vi kan til det vi opplever som gode priser.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer