Bærekraftig investeringer er fremtiden

Bærekraftig investeringer eller «Impact investing» dreier seg om å investere i bærekraftig virksomhet som i en verden i forandring gir positive ringvirkninger i samfunnet, i tillegg til finansielle resultater.Bedrifter med en klar ESG strategi har et fortrinn i forhold til resten av markedet. Bedrifter med en bærekraft strategi som respekterer miljø og har fokus på fremtiden bruker sine ressurser klokt og gjør oftere smarte beslutninger. Det handler mye om god ledelse og risikokontroll.

Ansvarlig og bærekraftig forvalter

Janicke Scheele er leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management. Hun forteller hvordan de jobber for å ivareta og opprettholde en ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis.

Vi er aktive eiere på vegne av kundene våre og bruker eiermakten til å påvirke selskaper til å opptre ansvarlig og ivareta miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold. En rekke selskaper er ekskludert fordi de ikke oppfyller kriteriene. Når det gjelder en rekke temaer har vi erfart at det å stille krav som eier, gir resultater, sier hun. De fleste av DNBs aksjefond har lavere klimagassutslipp enn indeksene de sammenlignes med og DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer går også noe lengre enn Statens Pensjonsfond Utlands sitt.

Flere vil investere bærekraftig

Hvordan folk prøver å få økt avkastning på pengene sine varierer ut fra hvilke hensikter de har, kapital, tidshorisont og risikovillighet. Noen velger å investere i et nystartet selskap som de har tro på, andre i enkeltaksjer i store børsnoterte selskaper, mens de fleste av vanlige småsparere velger å investere i fond i tillegg til banksparing.

Felles for stadig flere er at de i tillegg til å få god avkastning på pengene også er opptatte av at investeringen skal være bærekraftig, etisk og ansvarlig og dermed gi gode ringvirkninger i samfunnet.

Ønsker du å investere bærekraftig?

Alle DNBs fond følger retningsligningene for ansvarlige fond. I tillegg tilbyr DNB også fond for dem som er spesielt opptatt av bærekraft og klima:

  • DNB Global Lavkarbon er et globalt og bredt fond med lavt karbonavtrykk og liten klimarisiko siden fossil energi er ekskludert.
  • DNB Grønt Norden er et bredt nordisk fond som ekskluderer fossil energi og investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer.
  • DNB Miljøinvest er et temafond med bærekraftig påvirkning innenfor ren energi som investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimarelaterte utslipp, som fornybar energi og energieffektivisering.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer