Videre oppgang i det norske aksjemarkedet – 7 medvirkende faktorer

Videre oppgang i det norske aksjemarkedet

Også i oktober var det, som i september, sterk oppgang i vestlige aksjemarkeder og på Oslo Børs. Både fondsindeksen og hovedindeksen til Oslo Børs steg med 3,1% i oktober mot verdensindeksens oppgang på 4,4% (i NOK). I oktober ble det satt flere nye toppnoteringer for aksjeindeksene på Oslo Børs, og de nye toppnoteringene for både fondsindeksen og hovedindeksen ble satt den 30. oktober.

Mer enn halvparten av de aksjene som inngår i fondsindeksen hadde oppgang i oktober. En stor del av de store verdiutslagene for enkeltselskaper i oktober kom som en følge av fremlagte kvartalsresultater. Videre ble utviklingen for en del energiselskaper positivt påvirket av høyere oljepris.

Størst positivt indeksbidrag kom derfor fra utviklingen for selskaper i oljesektoren og noen av børsens største selskaper: Norsk Hydro (+9%), Telenor (+5%), Aker BP (+22%), Yara (+9%), Gjensidige Forsikring (+11%), Statoil (+4%), Subsea 7 (+5%), Orkla (+4%), Kongsberg Gruppen (+15%) og Aker (+13%).

Størst negativt indeksbidrag kom fra verdiutviklingen i: PGS (-29%), DNB (-2%), AF Gruppen (-13%) og Veidekke (-8%). Den negative utviklingen for AF Gruppen og Veidekke kan tilskrives frykt for lavere oppdragsmengde og inntjening som en følge av lavere boligpriser.

Mulige forklaringer

Siden årsskiftet har fondsindeksen og hovedindeksen steget med hhv. 16,1% og 17,5%. Dette er en sterkere utvikling enn hva vi la til grunn ved årets start. I vår forrige markedsrapport anga vi mulige forklaringer til den sterkt positive utviklingen i år for de noterte aksjeverdiene på Oslo Børs. Ved utgangen av oktober synes de nevnte faktorene å være enda mer plausible:

  1. Verdensøkonomien er sterkere enn forventet.
  2. Trusselen om proteksjonisme er redusert.
  3. Sentralbankene strammer kun beskjedent inn på likviditeten.
  4. Internasjonale aksjemarkeder har også hatt rekordnoteringer.
  5. Oljeprisen har utviklet seg positivt.
  6. Norsk økonomi har vært, og forventes å være, noe bedre enn tidligere antagelser.
  7. Investorenes risikovilje, og derved aksept for lavere fremtidig avkastning har økt.

De kvartalsresultatene som er fremlagt i løpet av oktober måned synes i sum heller ikke å ha bidratt til å svekke interessen for å investere i norske aksjer.

Les hele markedsrapporten her

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer