11 ting du burde vite om ETFer – børshandlede fond

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

1. Hva er en ETF?

ETF er en forkortelse for Exchange Traded Funds og oversettes til børshandlede fond, eller enda riktigere; børshandlede indeksfond. En ETF har risikospredningen til et fond, og likviditeten til en aksje. Med andre ord – det beste fra to verdener.

2. Er ETF et nytt instrument?

Mange privatinvestorer i Norden tror at ETFer er et nytt og uprøvd instrument, men det stemmer ikke. Den første ETFen ble notert i Canada allerede i 1989, det vil si for mer enn 25 år siden. I Norge har ETFer vært tilgjengelig siden 2005. I dag har både DNB og XACT ETFer notert på Oslo Børs. Via Nordnet kan du handle ETFer som er notert i Sverige, Finland, Tyskland, Canada og USA.

3. Hvor stort er det globale ETF-markedet?

I 2015 så vi et paradigmeskift da det globale ETF-markedet vokste mer enn den globale hedgefond-industrien. ETFer er av de raskest voksende instrumentene globalt, og en stor del av all innovasjon i finansbransjen skjer i ETF-verdenen. I slutten av februar 2016 var det ca. 4500 ETFer notert globalt med en forvaltningskapital på $ 2700 milliarder. Forventinger fra uavhengige aktører som PwC, er at ETF-markedet vil mer enn dobles innen 2021 til $ 7000 milliarder.

4. Finnes det ulike ETF-strukturer?

Ja, forenklet finnes det to forskjellige ETF-strukturer, eller replikeringsmetoder – direkte og indirekte. Begge variantene følger de europeiske fondsreglene til UCITS, og målet er det samme – å være så nær den valgte indeksen som mulig. En variant er fysisk replikasjon, også kalt direkte replikasjon. I denne versjonen kjøper fondet aksjer i indeksen fondet har til hensikt å følge (eller et optimalisert utvalg), for eksempel S&P500 som består av de 500 største selskapene i USA. Alle våre ETFer som er fysiske replikasjoner har «DR» i navnet, og kan egne seg for verdipapirbelåning. DR står for direkte replikasjon.

Den andre varianten blir vanligvis kalt syntetisk replikasjon. Da investerer fondet i en kurv av verdipapir, men ikke akkurat det som inngår i indeksen fondet skal følge. Fondet bytter deretter ut («swapper») avkastningen på aksjene fondet eier mot avkastningen på den underliggende indeksen.

ETFers utlån av verdipapirer og bruk av derivater styres av det såkalte UCITS-direktivet. Det er forskrifter som gjelder for verdipapirfond som selges til privatpersoner. En ETF er regulert på samme måte som tradisjonelle fond. I tillegg er det full transparens om våre ETFers virksomhet på hjemmesidene våre.

For full informasjon om våre db X-trackers ETFer, gå til www.etf.db.com.

5. Hvilken avkastning får jeg som investor?

Med stort sett alle våre ETFer følger en såkalt «Total Return Net Index». Det betyr at som investor får prisavkastningen på for eksempel selskapene som inngår i S&P500-indeksen, i tillegg til utbytte fra samme selskap justert for kildeskatt. Forenklet betyr dette at avkastningen du får som investor er avkastningen på Total Return Net-indeksen minus forvaltningsavgifter. En indeks har ingen kostnader ettersom den ikke er direkte investerbar, men alle typer av passive instrument som indeksfond og ETFer har forvaltningskostnader inkludert da det koster penger å replisere en indeks. Det betyr normalt at et indeksfond eller en ETF vil ha en avkastning som er lavere enn indeksen. Det er imidlertid ulike positive tiltak du kan gjøre med fysisk repliserte ETFer som utlån, som innebærer at avgiftene reduseres eller i noen tilfeller blir positive. Det samme gjelder for syntetiske ETFer, der for eksempel vår S&P500- og MSCI USA ETF har et forventet avvik mot indeks på +0,47 % og +0,37 % per 1. april 2016, det vil si en avkastning som overstiger indeksen. Denne informasjonen er tilgjengelig per ETF, og står tydelig på siden vår.

6. Hva er risikoen ved ETFer?

Risikoen er høyere eller lavere avhengig av hvilken type ETF du kjøper. En ETF som følger den globale aksjeindeksen MSCI World har for eksempel høyere risiko enn en ETF som følger en renteindeks som vår Barclays Global Aggregate Bond ETF. For alle ETFene våre finnes det nedlastbare KIID-dokument med klassiske risikoklasser fra 1 til 7, og faktablad. Det går til og med an å søke på ETFene våre på Morningstar.no. Flere av ETFene våre er i Morningstars database, og vi har flere ETFer med 5 eller 4 stjerner.

7. Hva er likviditeten til ETFer?

En ETF er som navnet avslører notert på en børs. Det betyr at du kjøper og selger en ETF på akkurat samme måte som du kjøper og selger en aksje i for eksempel Norwegian Air Shuttle. Prissettingen av en ETF skjer på akkurat samme måte som en aksje i realtid. Tommelfingerregelen er at ETFen er så likvid som det underliggende instrumentet/markedet ETFen har som formål å følge. En ETF er egentlig ingenting annet enn en kurv med aksjer eller en obligasjonsportefølje etc. Det betyr at en ETF som følger store amerikanske selskaper som S&P500-indeksen, har en lavere spread (forskjellen mellom kjøps- og salgskurs) enn en ETF som følger en indeks for små amerikanske selskap som Russell 2000. I enkelte tilfeller kan en ETF være mer effektiv enn underliggende marked, men det er ganske uvanlig.

Vi har flere såkalte Market Makers som stiller priser for de 200 ETFene våre. Jobben deres er å sørge for at forskjellen mellom kjøps- og salgskursen er så lav mulig, og at kundene våre, små som store, effektivt kan handle instrumentene våre. I ETF-verdenen er alle like. En institusjonell kunde som kjøper ETFer for 100 MNOK må betale samme prosentuelle forvaltningsavgift som en Nordnet-kunde som kjøper ETFer for 100 NOK.

8. Hva med valutaeksponering?

I dag har vi ingen ETFer notert på Oslo Børs, noe som betyr at vi ikke har noen ETFer som er priset i NOK. Kjøper du for eksempel vår MSCI World (DR) ETF har du fortsatt valutarisiko mot for eksempel USD, EUR, JPY, GBP etc. Vi har noen ETFer med innebygd valuta-hedge for blant annet EUR, USD, CHF og GBP, men ingen med hedge for NOK. Det kan endre seg i fremtiden. For fullstendig informasjon om valutaeksponering kan du gå til www.etf.db.com og fliken «indeksinformasjon» som er tilgjengelig per ETF.

9. Hvem kjøper ETFer?

I USA er ca. 60 % av investorene institusjonelle investorer og 40 % privatinvestorer. I Europa er vår vurdering at fordelingen er henholdsvis omtrent 80 % og 20 %. I de nordiske landene er andelen private investorer fremdeles lavere enn 10 %. Dessverre har ikke privatinvestorer i Norden omfavnet ETFer enda, men vi spår at dette er i ferd med å endre seg. Gode investeringsprodukter har en tendens til å først bli brukt av institusjonelle investorer og så privatinvestorer etter hvert. Vi har ingen eksempler på det motsatte.

10. Hva er egentlig forskjellen mellom en ETF og et indeksfond?

Interessen for indeksfond er rekordhøy spesielt blant privatinvestorer. I Sverige har indeksfondmarkedet vokst fra 15 milliarder kroner i 2001, til over 240 milliarder i slutten av 2015. For oss har dette vært litt overraskende siden en ETF er et børshandlet indeksfond. En ETF og et indeksfond er begge fond, regulert av de samme europeiske fondsbestemmelsene (UCITS) og ligner på mange måter, men det er noen store forskjeller også.

  1. ETFer prises og handles som en aksje, mens et fond er unotert og handles en gang om dagen til en ukjent pris. Prissettingen på en ETF oppdateres i realtid og du vet med en gang hvilken pris du kjøper for.
  2. Utvalget av ETFer er betydelig større enn utvalget av indeksfond. Vi har cirka 200 db x-trackers ETFer i utvalget vårt, og det globale ETF-markedet består av mer enn 4500 ETFer. Det globale ETF-markedet er også større basert på forvaltet kapital.
  3. Lavere forvaltningsavgifter. Du kan ikke generalisere for alle aktivaklasser, da det er vanskelig å finne lavere forvaltningsavgifter for et indeksfond enn for våre CORE ETFer – MSCI World (DR) ETF (0,19 %), MSCI USA (DR) (0,07 %), Euro Stoxx 50 (DR) (0,09 %), Nikkei 225 (DR) (0,09 %) etc.
  4. Med en ETF får du hver dag en komplett oversikt over beholdning, informasjon om utlån av verdipapir etc. For indeksfond varierer dette mellom leverandører.

11. Hvorfor skal jeg kjøpe en ETF?

Den viktigste faktoren for alle typer investeringer er avkastning. I følge statistikk fra SPIVA (Europe Scorecard Mid Year 2015), som er et datterselskap til S&P, klarte ikke 91 % av de aktive forvalterne i Europa med fokus på globale aksjer de siste tre årene å slå S&P Global 1200-indeksen. Den samme statistikken for vekstmarkedene utgjorde 86 %. Denne statistikken er ganske uoverkommelig hvis du tenker på det. Statistikken sier at bare 9-14 % av aktive forvaltere slår sin referanseindeks.

Indeksfond og ETFer er et godt valg for investorer som ikke har tid eller erfaring til å gjøre en fullstendig fondsanalyse. Det er ofte ikke de samme aktive forvalterne som slår indeks hvert år. Det betyr at du må få rett eksponering OG rett forvalter hvis du velger et tradisjonelt aktivt fond.

Med passive instrumenter får du til og med en veldig lav forvaltningsavgift. Vi har aksje-ETFer med forvaltningsavgifter fra 0,07 %, og rente-ETFer fra 0,15 %. Avgifter er egentlig det eneste du som investor kan kontrollere, og jo mer langsiktig du er, desto viktigere blir kostnadene.

Siden ETFer handles i realtid er det alltid mulig for investorene å reagere på positive eller negative nyheter før de absorberes helt av markedet. Det er en viktig fordel for den aktive investoren sammenlignet med tradisjonelle fond.

Jeg mener at man bør ha en blanding av aksjer og aktive og passive instrument i en veldiversifisert verdiportefølje. Stol aldri på noen som bare sier at du skal gjøre én ting.

Stephan Ageman

Hilsen,

Stephan Agerman, CIIA, CEFA

Deutsche Asset Management

Vice President, Senior Sales Manager
Passive Investments Nordics

 

 


The risks of ETFs include the following:

  • ETFs with indirect replication carry a counterparty risk of max. 10% of the net book value from derivatives transactions according to restrictions set out in OGAW/UCITS III.
  • The value of ETF units can be negatively influenced by legal, economic or political changes, market volatility and/or volatility in the assets of the sub-fund and/or the reference object.
  • The value of ETF units can fall at any time below the price that the investor paid for the fund units. Losses can result.
  • The value of ETF units can be negatively influenced by fluctuation in exchange rates.

A detailed illustration of risks is portrayed in the comprehensive and abridged sales prospectuses. You can obtain a free copy of comprehensive and abridged sales prospectuses from your relationship manager in the Investment & Finance Centers Deutsche Bank, at Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main as well as online at www.etf.deutscheawm.com

This document is purely promotional material.
The statements in this document are in no way investment advice. Full details on sub-funds, including risks, can be found in the latest edition of the comprehensive sales prospectu. This, in conjunction with current key investor information, form the sole binding sales document for the sub-fund. Investors can obtain free paper copies of these documents in German as well as copies of the Articles of Association and most recently published Annual and Half-Year Reports from the Paying and Information Agent, (Deutsche Bank AG, Institutional Cash & Securities Services, Issuer Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) or alternatively as a download from www.etf.deutscheawm.com.
All opinions reflect the current view of Deutsche Bank AG, which can be amended without prior notice. As stated in the relevant sales prospectus, distribution of the above-mentioned sub-funds is restricted in certain jurisdictions. As such, the sub-funds listed in this document may not be offered for purchase nor sold within the USA, nor directly to or on account of US persons, nor to persons resident in the USA.
This document and the information contained therein may be distributed or published only in those countries where the relevant local legislation permits it. Direct or indirect distribution of this document is prohibited in the in United States, as is forwarding to US persons or persons resident in the USA .
Information contained in this document is promotional material and not a financial analysis. This promotional material is neither subject to any statutory requirements on impartiality of financial analyses nor to any prohibition of trading prior to publishing financial analyses.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance is calculated according to the BVI (the association for investment fund management companies and investment funds) method, i.e. excluding the front-end load. Individual costs such as fees, commissions and other charges are not included and would have a negative impact on performance.
Due to their composition or the techniques used for fund management, sub-funds may be subject to increased volatility (value fluctuation).
The registered office of db x-trackers (RCS-No.: B-119.899), a company registered in Luxembourg, is 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
db x-trackers® is a registered brand name of Deutsche Bank AG.
Supplementary Information for Investors from the Federal Republic of Germany
German-language versions of the Prospectus, Key Investor Information, Articles of Association, as well as the Annual and Half-Year Reports can be obtained in electronic or print form for free from Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany and can also be accessed on the Internet at www.funds.db.com.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
2 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
12.05.2016 08:04

ETF har åpenbart lavere forvaltningskostnader enn indeksfond, men hva med kurtasje ved kjøp/salg og vekslingsgebyr til/fra fremmed valuta? I forhold til kostnader, egner ETF seg bedre til månedlig sparing eller ett større innskudd?

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
12.05.2016 13:24

Når det gjelder kurtasjekostnader og kostnader for valutaveksling kommer det an på kontotype. Følg opp dette med Nordnet for å få korrekte opplysninger for kontotypen din. Forskjellen mellom en ETF og indeksfond er at transaksjonskostnadene betales av deg, mens i et indeksfond er kostnadene innebygde. Det stemmer at de totale kostnadene («Total Cost of Ownership») for en ETF også inkluderer kurtasje, eventuell valutavekslingsavgift hvis ETFen er notert på en utenlandsk børs, samt spread (forskjellen mellom kjøps- og salgskurs). Når det kommer til indeksfond kan avgifter som tilsvarer forskjellen i kjøps- og salgspris («Diilution Levy») forekomme. Videre, hvis den underliggende risikoen… Les mer »