Opp

Swedbank Robur

Litt om Swedbank Robur

Swedbank Robur ble etablert i 1967 og var et av de første fondsselskapene i Sverige. I dag er selskapet et av nordens største kapitalforvaltere som forvalter kapital for 2,8 millioner andelseiere. Swedbank Robur har drøyt 25% av fondsmarkedet i Sverige gjennom et 90-talls antall fond. Basisen i investeringsarbeidet er aktiv forvaltning, basert på fundamental analyse, nøye oppfølging og risikokontroll. Swedbank Roburs forvaltningsorganisasjon består av ca. 70 analytikere og forvaltere og er oppbygd i team for å skape kontinuitet og langsiktighet i analyse- og forvaltningsarbeidet.

Swedbank Robur har et dypt engasjement for etikk- og miljøspørsmål. . Målsettingen for miljø- og etikkavdelingen er å finne ansvarsfulle selskaper som er bransjeledende når det gjelder miljøarbeid, menneskerettigheter og sosialt ansvar. En viktig del i Swedbank Roburs investeringsprosess er eierstyringen. Swedbank Robur er aksjeeier i et flertall svenske børsnoterte selskaper og stiller store krav til de selskaper de investerer i.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.