Opp

Storebrand Asset Management

Lang forvaltertradisjon

Storebrand er Norges største private kapitalforvalter med 725 milliarder kroner til forvaltning. Hos oss får du et bredt utvalg av verdipapirfond og vi har et klart ønske om at våre fond skal være lette å forstå, gi verdi for pengene og være bærekraftige. Samtidig skal de være effektive byggeklosser i ulike pensjonsløsninger og andre spareprodukter.

Som kunde kan du velge mellom aktive fond, faktorfond og indeksfond. Fellesnevneren er en målrettet og effektiv forvaltning.

Bærekraft i alt vi gjør

For oss er det ikke likegyldig hvordan man tjener penger. Når du investerer i fond fra Storebrand, skal du være trygg på at kapitalen investeres på en ansvarlig måte og styres unna bedrifter som oppfører seg dårlig. For å navigere rett, bruker vi vår kompetanse på bærekraft til å forstå risiko best mulig, for eksempel knyttet til klima. Vårt langsiktige mål er å investere mer i selskaper som er godt posisjonert med tanke på globale utfordringer, og som også bidrar til en bedre utvikling. Vår overbevisning er at dette er bra både for miljø og avkastning.

Med over 20 års erfaring innenfor bærekraftige investeringer, er bærekraft en naturlig del av vårt DNA. Likeså at du som kunde skal få god avkastning til rett pris.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.