Opp

Öhman Fond

Lang forvalterhistorie

Öhman Fonder inngår i Öhmangruppen. Öhman Fonder er en ledende kapitalforvalter med fire kjerneområder:

1. aktiva allokering

2. rente- og kredittforvaltning

3. passiv aksjeforvaltning

4. aktiv aksjeforvaltning

Selskapet forvalter totalt 13,5 milliarder SEK og driver med både diskresjonær forvaltning og fondsforvaltning.

Öhman Fonder tilbyr 21 fond med ulik fokus:

  • 20 Sverigeregistrerte UCITs fond
  • Et SICAV-fond med sete i Luxembourg

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.