Opp

ODIN Forvaltning

Et av Norges mest spesialiserte forvaltningsselskaper

ODIN Forvaltning AS ble etablert i 1990. Deres mål var fra starten av å tilby aksjefondsforvaltning på tvers av de nordiske landene. ODIN Norden var deres første aksjefond, og ble etablert 1. juni 1990. I dag tilbyr også ODIN Forvaltning AS brede europeiske aksjefond og globale bransjefond.

I dag er ODIN Forvaltning AS en av Norges største forvaltere av aksjefond. De har kontorer i Oslo og Stockholm. ODIN Forvaltning AS er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

ODIN Forvaltning AS er en aktiv forvalter. De velger ut aksjer på fritt grunnlag, uavhengig av selskapenes størrelse eller vekt i en markedsindeks.

ODIN Forvaltning AS er en verdiforvalter. De investerer helt fritt innenfor mandatenes rammer, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Det betyr at de investerer i aksjer som i dag prises med en betydelig rabatt i forhold til de langsiktige estimatene for selskapenes underliggende verdi.

ODIN Forvaltning AS investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av deres egne grundige selskapsanalyser. Dette er analyser som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. De gode undervurderte selskapene de investerer i, skal ha gode holdninger - også til etiske problemstillinger.
Eierstyring er en viktig del av ODIN Forvaltning AS investeringsstrategi. På vegne av deres andelseiere bruker de tid på å utøve eiermakt og aksjonærrettigheter for å bedre verdiskapningen og/eller synliggjøre verdiene i selskapene fondene er investert i.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.