Opp

Nordea Fondene

En del av Nordens største finanskonsern

Nordea Fondene registrert i Norge er forvaltet av det finske selskapet Nordea Funds Ltd, representert i Norge av Nordea Funds, Norwegian Branch. Den norske filialen Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch er registrert i det norske foretaksregisteret. Nordea Funds Ltd er en del av Nordeakonsernet, Nordens største finanskonsern. Fondsselskapet har tilgang til hele konsernets investeringsekspertise og ressurser.

Nordea er Nordens største og ledende kapitalforvalter med om lag 800 milliarder kroner under forvaltning. Nordea har en internasjonal forvaltning med kontorer i Oslo, Bergen, Stockholm, København, Helsinki, Luxembourg, London, Frankfurt og New York. I Norge forvaltes om lag 90 milliarder.

Nordea Fondene ønsker å være en fullsortiments leverandør av fondsprodukter, og tilbyr et bredt spekter av fond innenfor både aksje-, kombinasjons- og rentefond. I tillegg fond innenfor mange ulike bransjer, regioner og land. Nordeas fondsunivers i Norge består av 55 ulike fond, mens de i nordisk sammenheng kan tilby 320 fond. Nordea Fondene har kunder i alle segmenter; privat-, bedrifts- og institusjonsmarkedet både i det nordiske og internasjonale markedet.

Retningslinjer for sosialt ansvarlige investeringer

Som en av de første store bankene i det nordiske markedet, signerte Nordea høsten 2007 FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI - United Nations Principles for Responsible Investment) og dermed inkluderer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i investeringsbeslutningene. Våre retningslinjer innebærer utøvelse av aktivt eierskap og dialog med de selskaper som bryter FNs prinsipper. I tråd med FN mener Nordea at et aktivt eierskap er en mer ansvarlig holdning, og vil gi kundene bedre fortjeneste på sine investeringer, enn eksklusjon.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.