Opp

KLP Kapitalforvaltning

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

KLP er et av Norges største livsforsikringsselskaper. Deres kunder er hovedsakelig kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor, samt deres ansatte, men KLP-fondene er åpne for alle. KLPs forretningsområder er pensjon, bank, fond og forsikring. KLP Kapitalforvaltning har spesialkompetanse innenfor både indeksnær og aktiv forvaltning av verdipapirfond. Selskapet har omtrent 70 ansatte og forvalter totalt rundt 500 milliarder kroner pr. 1. desember 2018. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. KLP Kapitalforvaltning tilbyr fire fondspakker, ni rentefond og 17 aksjefond.Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.