Opp

FRAM Fondene

Et av Norges mest spesialiserte forvaltningsselskaper

FRAM Fondene ble etablert i 2002 og er i dag et av Norges mest spesialiserte forvaltningsselskaper. I FRAM Fondene har de som mål å skape høyeste mulig risikojustert avkastning for deres kunder. Dette søker de å oppnå gjennom en langsiktig verdibasert investeringsfilosofi i kombinasjon med overbevisningen om at de beste investeringer finnes i upopulære områder og sektorer.

FRAM Fondene bestyrer et globalt aksjefond: FRAM Global, som forvaltes av porteføljeforvalter Ole Ørjan Hilden. Fondet har et åpent mandat i forhold til geografi og sektorer, og de kan således investere der de til en hver tid mener det er gunstigst. I tre av de siste fem årene har FRAM Global vært rangert blant de 10 beste globale aksjefond av Morningstar i Europa, hvor FRAM Global konkurrerer med 450 fond.


FRAM Fondene er av den oppfatning at verdipapirfond er den mest tjenelige formen for kollektiv forvaltning av verdipapirer. Gjennom investeringer i verdipapirfondsandeler oppnår man en meget god risikospredning og en profesjonell forvaltning av sine verdier. FRAM Fondene AS innehar konsesjon fra Finanstilsynet til å yte tjenestene fondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.