Opp

East Capital Asset Management

Spesialist innen vekst- og frontiermarkeder

East Capital er en ledende uavhengig kapitalforvalter som spesialiserer seg på vekst- og frontiermarkeder. Selskapet ble dannet i 1997 av en gruppe kyndige personer med utstrakt erfaring fra finansmarkedene i Russland og Baltikum. Med en forvaltningskapital på ca. SEK 29 mrd og 74 ansatte er East Capital blitt en betydelig aktør innen vekstmarkeder og forvalter penger for flere av verdens ledende institusjoner.

East Capital er en dedikert organisasjon med 100 % fokus på vekstmarkeder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og regionale kontorer i Moskva, Tallinn, Hong Kong, Dubai, Luxembourg og Oslo. Med over 20 års erfaring har East Capital solide kunnskaper om vekstmarkeder, og et meget godt lokalt nettverk gjør at de kan tilby investorer en solid langsiktig forvaltning. Investeringsstrategien til East Capital er basert på en grundig kjennskap til markedene, fundamental analyse og hyppige bedriftsbesøk av fondsforvaltere og analytikere. Deres forvaltningsfilosofi og fokus på langsiktige investeringstemaer har vært vellykket og vil fortsatt være nøkkelen til å kunne gi en høy risikojustert avkastning. Selskapets kundemasse er primært institusjonell, men består også av privatkunder.

East Capitals visjon

East Capital søker langsiktig eksponering mot strukturell vekst og har en fundamental tilnærming i sin analyse. Ved å integrere ESG-analyse i selve investeringsprosessen reduseres selskapsrisko samtidig som forutsetningene for å finne langsiktige strukturelle vekstselskaper øker.

East Capitals produkter

East Capital tilbyr et bredt spekter av spesialiserte produkter, der hvert produkt gir ulik eksponering for investorene.

East Capital Asset Management tilbyr både land- og regionsspesifikke strategier, i tillegg til globale produkter. Bakgrunnen til selskapet er som spesialist på Øst-Europa, med East Capital Russland som det produktet med lengst historikk. Denne strategien ble lansert i 1998 og har levert meget god meravkastning over tid. East Capital tilbyr også en mer diversifisert eksponering til regionen gjennom East Capital Øst-Europa, som ble lansert i 2002. Selskapet kjøpte i 2010 opp en spesialist på Kina og Asia, Asia Growth Investors (AGI). Fra sitt analysekontor i Hong Kong forvalter selskapet i dag East Capital China A-shares og det tematiske fondet East Capital China Environmental, samt det globale vekstmarkedsfondet East Capital Sustainable Global Emerging Markets. Innen frontier markets forvalter East Capital et regionalt fond i Øst Europa, East Capital Balkan fund, i tillegg til det globale East Capital Global Frontier Markets fund, som ble lansert i 2014 og forvaltes fra analysekontoret i Dubai.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.