Opp

DNB Asset Management

Norges eldste fondsforvalter

DNB Asset Management er Norges eldste fondsforvalter og har over 70 forvaltere og analytikere i Oslo, Bergen, Stockholm, Hong Kong og Chennai.

DNB Asset Management har et bredt produktspekter som dekker de fleste kunders spare- og investeringsbehov på både kort og lang sikt. DNBs alt-i ett-fond (DnB Aktiv-fondene) gir deg tilgang til komplette porteføljer og deres beste forvaltningsideer på en enkel måte.

DNB Asset Management tilbyr fond for alle kundekategorier fra den mest trygghetssøkende til den mest risikovillige. Målet til DNB Asset Managements forvaltere er å gi deg best mulig avkastning innenfor den risikoen fondets rammer setter. De har ledende systemer for styring og kontroll av risiko.

Solide forvaltningsresultater over lang tid har gitt selskapet stor anerkjennelse og mange utmerkelser. Både i 2009 og 2011 ble DNB Asset Management rangert høyest blant kapitalforvalterne i TNS SIFO Prosperas undersøkelse External Asset Management.På Morningstar Fund Awards vant DNB Asset Management 5 av 11 priser for 2011 og 4 av 11 for 2010. I 2011 fikk selskapet følgende priser:

  • Beste store aksjefondhus
  • Beste rentehus
  • Beste multiaktiva hus (kombinasjonsfond)
  • Beste nordiske aksjefond
  • Beste norske obligasjonfond

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.