Opp

Delphi Fondene

Et robust forvaltningskonsept

Som investorer i aksjemarkedene møter vi daglig enorme informasjonsmengder. For å kunne levere god avkastning over tid, er det avgjørende å ha et robust forvaltningskonsept.

Delphis forvaltningskonsept skiller seg fra andre forvalteres. Vi mener at de beste forutsetninger for å treffe riktige investeringsvalg fås ved å kombinere fundamental analyse med trendanalyser.

Ved å utøve både fundamental- og trendanalyse, finner vi selskaper som har levert over tid. Trendene fanger også opp dynamikken i økonomiene, finansmarkedene og selskapenes inntjening på en meget god måte – samtidig som vi skiller ut viktig informasjon fra bakgrunnsstøy.

Kombinasjonen av analysene utgjør det vi kaller for Delphi-metoden. Ved å benytte denne metoden, eller dette konseptet om du vil, har vi klart å skape solide resultater over tid.

Å skape langsiktig meravkastning på vegne av andelseierne vil alltid være vårt fremste mål.

Våre fond: Delphi Global, Delphi Europe, Delphi Nordic, Delphi Norge og Delphi Kombinasjon.

Delphi Fondene er en del av Storebrand.

 

Delphi er ikke for alle

Delphi-fondene er for deg som tror på aktiv forvaltning, som tror det er mulig å slå markedet over tid, som tåler aksjemarkedenes svingninger, og som sist men ikke minst, tror at kombinasjonen av trender og det fundamentale er veien å gå.

Bærekraft

Delphi Fondene følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. I praksis er det tre områder som integrerer bærekraft i våre investeringsbeslutninger.

For det første utelukkes selskaper som bryter «Storebrands standard for bærekraftige investeringer», knyttet til for eksempel klima- og miljøskader eller korrupsjon. For det annet får vi tilgang til data fra Storebrands bærekraftsanalyser og en score på selskapene fra 1-100 integrert i vårt porteføljestyringsverktøy. Score under 25 indikerer et behov for ytterligere undersøkelser. Forvalter kan da avstemme med bærekrafsteamet hva som ligger til grunn for ratingen, og hensynta dette i investeringsbeslutningen. For det tredje berører vår egen fundamentalanalyse en rekke bærekraftsrelaterte spørsmål knyttet til måten selskapene driver sin virksomhet på.

I sum har de tre områdene bidratt til at de ulike Delphi-fondene gjennomgående har fått god uttelling i Storebrands bærekraftscore.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.